Novice


Arhiv: NE rebalansu proračuna, ki je v škodo gospodarstva

GZS je skupaj še s petimi gospodarskimi združenji, člani Ekonomsko socialnega sveta, izrazila nasprotovanje rebalansu proračuna, ki gre v škodo gospodarstvu. Podpisniki sporočila so izpostavili, da naj masa plač v sektorju država ne presega zastavljenih okvirjev v rebalansu ter da se omeji diskrecijske ukrepe na področju transferjev gospodinjstvom.

Arhiv: Gospodarstvo je hrbtenica Slovenije

»Gospodarstvo potrebuje stabilno in konkurenčno poslovno okolje. Zapleteni postopki, birokratske ovire itd. - vse to otežuje ustanavljanje novih in predvsem ohranjanje poslovanja starih podjetij. Zmanjševanje davčnih bremen, še posebej plač, poenostavitev davčnih postopkov in spodbujanje investicij s pravičnimi davčnimi olajšavam. Tako za investitorje kot tudi za podjetja, ki investicije prejemajo, so ključni ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja in konkurenčnosti,« je povedala Marjana Majerič, izvršna direktorice za področje strateškega razvoja in internacionalizacijo na GZS na konferenci Kapitalski trgi 2023, na kateri so razpravljali o investiranju v trajnostni razvoj in financiranje odgovornega lastništva.

Arhiv: Vabilo na MONG na srečanje s poljskimi podjetji - 7.6.2023

Vabimo vas na srečanje na Mestno občino Nova Gorica z veleposlanikom Republike Poljske Nj. EKSC Krzysztof Olendzki ter poljskimi podjetji, ki ponujajo inovativne rešitve na področju varstva okolja – reševanja problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Arhiv: Gospodarstvo in stroka podpirata izgradnjo JEK2

»Energetska kriza, z ekstremnim porastom cen energije, je pokazala uničujoči vpliv uvozne odvisnosti na konkurenčnost gospodarstva in na nacionalno varnost,« je izpostavila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal na mednarodni konferenci o prehodu v nizkoogljično družbo v organizaciji Inštituta dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European Studies.

Arhiv: ZZZS: Promocija in povezovanje na področju zaposlovanja državljanov Severne Makedonije

Zavod RS za zaposlovanje bo v mesecu juniju organiziral dva dogodka v Severni Makedoniji, na katere vabi naša podjetja s ciljem promocije in povezovanja na področju zaposlovanja državljanov Severne Makedonije.

Arhiv: Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO Posojilo

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil finančni produkt BIZI NOO za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO posojilo) v sklopu ene vloge. Roki za oddajo vloge so 16. 6., 28. 7., 1. 9. in 29. 9. 2023 oz. do porabe sredstev.

Arhiv: V teh dneh izide majska edicija revije Glas gospodarstva

V majskem Glasu gospodarstva smo v središče postavili sledljivost. Z Renaudom de Barbuatom, predsednikom in izvršnim direktorjem globalne organizacije GS1, smo se pogovarjali o pomenu in razvoju standardov GS1 pri sledenju izdelkom. Potepali smo se po Zasavju, njegove odlike in izzive na gospodarskem področju smo odkrivali tudi v intervjuju s Tjašo Polc,direktorico GZS Zasavske gospodarske zbornice. Intervju s Petro Prebil Bašin, direktorico GZS Združenja za papirno in papirno predelovalno industrijo, pa razkriva razmere v tej energetsko intenzivni panogi. Posvetili smo se tudi aktualnim vsebinam – obnovljeni in nadgrajeni Slovenski strategiji pametne specializacije, pomanjkljivostim predloga posodobitev NEPN-a, na katere opozarja GZSD, novim tehnologijam, ki pospešujejo napredek pri doseganju okoljskih ciljev … Glas gospodarstva prinaša še veliko zanimivega branja, uporabnih informacij in nasvetov. Lepo vabljeni k branju!

Arhiv: Zahteva za uvrstitev predloga zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi covida 19 na ESS

GZS, OZS, TZS, ZDS in ZDOPS so pozvale ESS, da se pred nadaljnjo obravnavo predloga Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni COVID-19; EVA 2023-2030-0003 v Državnem zboru, le-ta obravnava na ESS. Poleg tega so pozvale Vlado RS, da predlog zakona uravnoteži na način, da se povrne škoda tudi pravnim subjektom, ki so jim bile izrečene globe zaradi prekrškov, povezanih z nespoštovanjem odlokov v času covida-19 in škoda zaradi omejitev ali prepovedi opravljanja dejavnosti.

Arhiv: Dopis socialnih partnerjev na delodajalski in sindikalni strani glede Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu

V svojem dopisu, naslovljenem na predsednika vlade in ministra za zdravje, so reprezentativne organizacije socialnih partnerjev na sindikalni in delodajalski strani, ki so članice ESS, izpostavile pomanjkanje resne vsebinske razprave o predlogu Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu v okviru pogajalske skupine. Ostro nasprotujejo temu, da bi bil predlog zakona sprejet na vladi, še preden bi pogajalska skupina zaključila s svojim delom in preden bi končno stališče glede predloga zakona sprejel ESS. Pri tem so opozorile, da bi takšno ravnanje predstavljalo neposredno kršitev 4. člena Pravil o delovanju ESS.

Arhiv: OD 2023 - »podatki + digitalizacija = sledljivost«

Letošnja konferenca bo osredotočena na pomembnost priprave pravih, preverljivih in verodostojnih okoljskih podatkov in kazalnikov v podjetjih. Celodnevni dogodek bo na dopoldanski strokovni konferenci v središče postavil pomembnost priprave pravih, preverljivih, in verodostojnih okoljskih podatkov in kazalnikov v podjetjih. Za skladnost z zakonodajo, ustrezno ravnanje z okoljem in tudi pripravo podatkov, ki jih podjetja z vidika poslovanja okolja predstavljajo različnim javnostim, v veliki meri skrbijo okoljski trajnostni menedžerji, pooblaščenci varstva okolja oziroma skrbniki okolja v podjetjih. Njihovi vlogi bo posvečena popoldanska okrogla miza, sledila bo podelitev priznanja za najboljšega okoljskega trajnostnega menedžerja. Slednji bo izbran na prvem natečaju GZS za okoljskega trajnostnega menedžerja 2023.

Arhivi