Mediji

Arhiv: Objavljen javni razpis – Končno na voljo subvencije za demo pilote

Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti dodaja, da so naložbe v pilotne projekte izjemnega pomena, saj je jedro takšnih projektov inovacija, ki se še ne uporablja. Gre torej za spodbujanje popolnoma novih metod in tehnik. Demonstracijski projekti pa pomenijo nadgradnjo, saj gre za prenos dobrih praks in prilagoditev projektov novim geografskim, okoljskim, socialno-ekonomskim in drugim okoliščinam.   

30 milijonov sredstev iz Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO) bo spodbudilo končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti. 

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije.

Javni razpis Demo piloti NOO je v Uradnem listu objavila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.