Mediji

K aktualnemu predlogu sprememb zakona o dohodnini: GZS predlaga ohranitev ugodnejše davčne obravnave v primeru odkupa lastnih delnic ali deležev podjetja

»Potem ko je manj kot leto dni veljala sprejemljiva rešitev za podjetja, ki pridobivajo lastne deleže oziroma delnice v poseben sklad z izključnim namenom, da jih ponudijo v odkup delavcem družbe, predlog novele zakona o dohodnini ponovno uvaja davčno diskriminatorno rešitev, ki pomeni potencialno spremembo lastništva številnih izvozno,  razvojno naravnanih in družbeno odgovornih družb,« pravi mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS. Zato je GZS Ministrstvu za finance posredovala predlog, da se v novelo doda izjema, ki omogoča ugodnejšo davčno obravnavo v primeru pridobivanja lastnih deležev oziroma delnic z izključnim namenom, da jih družba ponudi v odkup delavcem družbe.

»V praksi bo za prodajalca (zaposlenega) ponovno davčno manj ugodno prodati delnice skladu lastnih delnic kot denimo drugi fizični ali pravni osebi, kar je po naši oceni diskriminatorno in lahko vodi v neželene spremembe lastniške strukture velikih slovenskih podjetij ter MSP, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva.« pojasnjuje generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti, ki dodaja, da ima zaposleni legitimno pravico dosegati najvišjo prodajno ceno in ga v prodajo ne more nihče prisiliti.

Cantaruttija predvsem čudi sedanji predlog vlade, ki bi otežil prenos lastništva podjetij med zaposlenimi, ob tem da je povečanje »delavskega lastništva« nenazadnje tisto, k čemur stremi tudi sedanja vlada ter je to jasno opredelila tudi v koalicijski pogodbi. 

Spremembe lastniške strukture, ki se dogajajo, ko bivši zaposleni, običajno v času upokojitve, svoje delnice ali deleže prodajo, imajo pogosto negativen vpliv na obstoječe deležnike v podjetju in lahko vodijo v spremenjeno strategijo družbe, proč od družbene, okoljske in socialne odgovornosti. To tudi sili podjetja k odkupnim cenam, ki so višje od ekonomsko upravičenih, da s tem ohranijo lastništvo in nadomestijo prodajalcu razliko, ki je nastala zaradi manj ugodne davčne obravnave, če delnice proda skladu lastnih delnic. To krči ekonomski potencial družbe za krepitev investicij in sredstev za R&R.

V primerih, ko gre za pridobivanje lastnih deležev oz. delnic v poseben sklad z izključnim namenom, da se ponudijo v odkup delavcem družbe, mora to biti izjema, ki jo izrecno predvideva 247. člen ZGD-1, v praksi pa pomeni tehnično realizacijo pridobitve delnic družbe, ki jih dobijo delavci.

GZS kot kompromisni predlog predlaga, da se možnost prodaje lastnih deležev ali delnic omeji na 10 odstotkov, kolikor lahko znaša odstotek lastnih delnic pri delniških družbah, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Do tega praga bi se transakcija obdavčila kot kapitalski dobiček, kar bi presegalo navedeni prag, pa bi se obdavčilo kot dividenda. Na ta način bi najbolj učinkovito naslovili morebitne zlorabe tega instituta.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.