Mediji

Arhiv: Pacienti morajo imeti dostop do kakovostnih in varnih medicinskih pripomočkov

Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija, pri GZS danes in jutri organizira prvi forum MedTech Slovenija, ki je največji dogodek s področja medicinske tehnologije in storitev v Sloveniji. Domači in tuji strokovnjaki govorijo o kakovosti in predvsem dostopnosti medicinskih tehnologij in uveljavljanju novih oziroma v tujini že uveljavljenih terapij v slovenski prostor.

GZS - Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija je s svojim nastankom in delovanjem zapolnila pomembno vrzel v slovenski družbi in njeno delovanje presega zgolj interese ponudnikov tovrstne opreme, je v uvodnem pozdravu poudarila direktorica MedTech Slovenija Polona Mežan.

S tem se je strinjala tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije prof. dr. Bojana Beović, ko je izpostavila, da si zdravniki želijo, da bi kar največje število medicinskih pripomočkov uvedli v prakso. »Uvajanje novih pripomočkov mora potekati na podlagi raziskav, ki zagotavljajo najvišjo možno varnost za pacienta. Zdravniki si želimo, da bi zakonodajna regulativa, ki je v nastajanju, zahtevala dokaze in raziskave o varnosti teh pripomočkov,« je še poudarila Beovićeva.
    

K varnosti medicinskih pripomočkov lahko veliko prispeva tudi nov e-portal VIGILANCA, ki je ekskluzivni produkt zbornice MedTech in so ga prvič predstavili javnosti prav na forumu. »Portal je namenjen poročanju o morebitnih zapletih pri uporabi medicinskih pripomočkov ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov s ciljem, da bi uporabnikom, torej pacientom zagotovili varne in učinkovite pripomočke. Hkrati je portal namenjen tudi izobraževanju in učenju vseh, ki se srečujejo z medicinskimi pripomočki, tudi zdravstvenim delavcem«, je pojasnila Polona Mežan.

Generalnemu direktorju GZS mag. Alešu Cantaruttiju se zdi ključno, da smo se v Sloveniji začeli sploh pogovarjat o tej tematiki in to vsi, ki smo tako ali drugače vpeti v to področje, od proizvajalcev in ponudnikov medicinske opreme do odločevalcev in seveda uporabnikov, tako zdravstvenih delavcev kot pacientov. »Vsak izmed nas se lahko znajde v vlogi pacienta, zato mu moramo zagotoviti dostop do kakovostnih in varnih medicinskih pripomočkov. Po možnosti doma, v Sloveniji, brez dodatnih naporov za pacienta oziroma stroškov za zdravstveno blagajno,« je poudaril Cantarutti.

V sklopu foruma bodo organizirali tudi več zanimivih okroglih miz. Na prvi bodo razpravljali o vzpostavitvi registrov vseh vsadkov na nacionalni ravni. Govorci bodo razložili, zakaj je register ključno orodje, kako lahko pomaga v sistemu vigilance, zakaj je nujna standardizacija registrov in zakaj se kaže potreba po avtomatizaciji v zdravstvenem sistemu.

Na drugi okrogli mizi bodo govorili o ovirah pri uvajanju terapij v Sloveniji, ki so v svetu že uveljavljene. S tem bi omogočili enakovredno obravnavo slovenskih pacientov. Sodobni trendi razvoja medicine namreč omogočajo pospešeno uvajanje rešitev, ki pacientu omogočajo hitrejše in boljše diagnosticiranje, ustreznejše zdravljenje ter višjo kakovost življenja. Žal pa obstoječi zdravstveni sistem, regulativa in zdravstvena politika preko trenutno veljavnih postopkov uvajanja terapij v slovensko zdravstvo privedejo do tega, da pacienti nemalokrat posegajo po uveljavljanju pravice do zdravljenja v tujini. O svojih konkretnih izkušnjah bodo govorili tudi pacienti.

Na jutrišnjem, drugem delu foruma bodo osvetlili temo staranja prebivalstva in kakšen vpliv ima to na zdravstveno ekonomiko in težnjo po optimalni razporeditvi omejenih finančnih sredstev. V središču razprave bo model, ki smo ga poslovenili kot na vrednosti temelječa zdravstvena oskrba (Value Based Health Care). Javno naročanje, ki izhaja iz tega modela, upošteva stroške oskrbe in izide zdravljenja ter tako prispeva k preudarnejšim odločitvam pri nakupu. Namesto, da se pri nakupu določenega izdelka osredotoča le na najnižjo ceno, se pri ekonomsko najučinkovitejši ponudbi upošteva izdelek ali storitev, ki kar najbolje zagotovi merljive izide zdravljenja, hkrati pa zmanjša skupni strošek oskrbe. O tem bo tekla beseda tudi na zaključni okrogli mizi.

Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija je najmlajše panožno združenje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Združuje podjetja s področja sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij ter s področja zagotavljanja storitev pacientom, zdravstvenim delavcem in zdravstvenemu sistemu v Sloveniji. Njeno poslanstvo je spodbujanje najvišjih etičnih standardov na vseh področjih delovanja. V ospredje pa  postavlja zdravje uporabnikov in pacientov. 

 

Celoten program foruma z vsemi govorci je na voljo na

https://forum-medtechslovenija.gzs.si/program/

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.