Mediji

Arhiv: GZS proti predlaganim spremembam na področju dohodnine

»Jasno stališče Gospodarske zbornice Slovenije ostaja, da nasprotujemo predlaganim spremembam novele zakona o dohodnini, kljub nekaterim rešitvam, ki prispevajo k večji izenačitvi obdavčitve različnih oblik dela,« poudarja vodstvo GZS po ponedeljkovi potrditvi novele Zakona o dohodnini na vladi.

GZS opozarja, da imajo spremembe v predlogu novele zakona o dohodnini pomemben – v veliki večini negativen – vpliv na gospodarstvo, predvsem prek večje obremenitve dohodnine posameznikov z višjimi dohodki, ki so že sedaj davčno najbolj obremenjeni. GZS se zavzema še naprej za oblikovanje rešitev, ki bi predstavljale razbremenitev rednih delovnih razmerij, ker bi bila to najboljša zaščita pred drugimi oblikami pogodbenih razmerij, ki temeljijo na ugodnejši davčni obravnavi. Hkrati bi to naslavljalo izziv odliva izobraženih državljanov Slovenije v tujino.

Kot je bilo predstavljeno že na petkovem Ekonomsko socialnem svetu, vodstvo GZS nasprotuje parcialnim spremembam v predlagani noveli zakona, ki nevtralizirajo pričakovane ugodne učinke na splošno obremenitev dela, ki bi jih na podlagi marca sprejetega novega zakona o dohodnini bili deležni vsi zavezanci.

GZS nasprotuje prekinitvi načrtovane dinamike dviga splošne davčne olajšave po letu 2023, ponovnemu povečanju davčne stopnje v najvišjem dohodninskem razredu na 50 %, odsotnosti uskladitve davčnih razredov z inflacijo ter povečani obdavčitvi nagrade iz naslova poslovne uspešnosti pri nadpovprečnih dohodkih. Zelo kritično je vodstvo GZS tudi do ponovne uvedbe davčno diskriminatorne rešitve na področju obdavčitve prodaje delnic fizičnih oseb skladu lastnih delnic, ki pomeni potencialno spremembo lastništva številnih izvozno, razvojno naravnanih in družbeno odgovornih družb. GZS je Ministrstvu za finance pred časom v duhu produktivnega sodelovanje posredovala kompromisni predlog, da se v novelo doda izjema, ki omogoča ugodnejšo davčno obravnavo v primeru pridobivanja lastnih deležev oziroma delnic z izključnim namenom, da jih družba ponudi v odkup delavcem družbe v višini 10 % vseh delnic ali deleža. Predlog GZS žal ni bil upoštevan.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.