Mediji

Arhiv: GZS pozdravlja nekatere rešitve v predlogu sprememb Zakona o tujcih

Na GZS pozdravljamo nekatere rešitve, namenjene odpravi administrativnih ovir, ki jih prinaša vladni predlog sprememb Zakona o tujcih, saj sledijo tudi nekaterim našim predlogom. GZS je že v lanskem letu organizirala posvet in okroglo mizo, kjer je izpostavila problematiko zaposlovanja tujih delavcev (povezava). 

Gospodarska zbornica Slovenije vseskozi opozarja na nujnost pohitritve in poenostavitve postopkov zaposlovanja tujcev. Dejstvo je, da v Sloveniji določenih delovnih mest ne moremo zapolnjevati z lastno delovno silo, zato nujno potrebujemo delavce iz tujine, tako nizko - kot tudi visokokvalificirane. Poleg tega določene dejavnosti potrebujejo delavce s specifičnimi znanji, ki jih naš izobraževalni sistem ne izoblikuje. Trenutna ureditev zaposlovanja tujcev namreč odvrača in otežuje preseljevanje usposobljenih delavcev iz tujine v Slovenijo, predvsem zaradi dolgotrajnosti in kompleksnosti postopkov.

Zato pozdravljamo v predlog zakona vključene rešitve, ki sledijo našim predlogom. Tako smo se vseskozi zavzemali za možnost vročanja podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti, hrambo prstnih odtisov oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi za namen uporabe v postopku podaljšanja dovoljenja ter odpravo zahteve po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi. Prepričani smo, da bodo te rešitve, če bodo v zakonu obveljale, prispevale k pohitritvi in poenostavitvi upravnega postopka.

Dodatno predlagamo še, da se veljavnost enotnih dovoljenj podaljša z enega na dve leti oz. tri leta, da postopki podaljševanj dodatno ne bremenijo upravnih enot. Zagotovijo naj se možnost za oddajo prstnih odtisov tako, da ta postopek ne otežuje zaposlovanja tujih delavcev iz držav, kjer nimamo svojih predstavništev oz. iz varnostno nestabilnih območij (npr. možnost oddaje v Sloveniji ali preko agencij, ki na podlagi pooblastila to opravljajo v tujini). Apeliramo pa tudi k digitalizaciji postopkov, kjer je to mogoče.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.