Mediji

Arhiv: Gospodarska združenja na predsednika vlade naslovila protestno pismo zaradi kršitev Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta


Gospodarska združenja, ki smo člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), smo protestirali zaradi preštevilnih kršitev Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega svet). Najbolj eklatanten primer kršenja je obravnavanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov na Vladi RS in v Državnem zboru RS povsem mimo ESS. Tako so šli mimo obravnave na ESS v mandatu sedanje vlade najmanj naslednji vladni predlogi predpisov:

  • Sprememba Zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije 2023 2024 - ZIPRS2324;
  • Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19;
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju;
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

Problem predstavljajo tudi povsem nesprejemljive časovnice in način sprejemanja zakonodajnih predlogov zakonov, kot so na primer:

  • Zakon o dolgotrajni oskrbi,
  • Zakon o digitalizaciji zdravstva (prej Zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu) in
  • Zakon o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Gradiva zakonskih predlogov so članom ESS posredovana prepozno, čas namenjen za razpravo (primer: Zakona o digitalizaciji zdravstva in Zakon o spremembi Zakona o ZZZS) je prekratek in ne omogoča niti poglobljene analize in priprave stališč niti argumentiranega soočenja stališč niti pridobitve stališč organov posameznih organizacij. Na drugi strani imamo primere zavlačevanja postopkov (primer dela delovne skupine, ki naj bi v povezavi z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev proučila možne ukrepe za ohranitev konkurenčnosti storitveno izvoznega dela slovenskega gospodarstva), kjer strokovni odbor ESS kljub sprejetemu terminskemu načrtu (ciljni datum je bil 30. april, ki je bil kasneje premaknjen na 31. maj) še vedno ni zaključil z delom in omogočil obravnave na ESS.

Kot zadnje navajamo še problematiko prisotnosti kompetentnih vladnih predstavnikov (članov in namestnikov ESS) na sejah ESS. Prav tako se dogaja, da vladna stran na sejah ESS ne zagotavlja sklepčnosti ali je le-ta na meji oz. se tekom seje čaka na posamezne predstavnike vlade, kar kaže na vaš odnos do ESS. Zato upravičeno dvomimo v vašo iskreno željo po kakovostnem socialnem dialogu, iskanju kompromisov in doseganju čim širšega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah.

Gospodarska združenja smo pozvala predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba, da se osebno udeleži zadnje seje ESS pred parlamentarnimi počitnicami, ki bo 23. junija 2023, in pojasni, ali namerava Vlada Republike Slovenije v prihodnje spoštovati Pravila ESS.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.