Mediji

Arhiv: Ministrstvo za delo dalo neusklajen predlog novele Zakona o delovnih razmerjih v javno obravnavo

Delodajalske organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta, smo bile včeraj preko medijev seznanjene z enostransko potezo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o začetku javne obravnave predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Potezo ministrstva razumemo kot povsem nesprejemljivo in neobičajno, saj pogajalska skupina, imenovana na podlagi sklepa Ekonomsko socialnega sveta (ESS), uradno ni zaključila s pogajanji. Ministrstvo, pristojno za delo, kot varuh socialnega dialoga, s tem dejanjem ponovno krši temeljna pravila delovanja ESS, kot tudi dogovor o načelih dela pogajalske skupine ESS. Delodajalska stran je bila v teh pogajanjih v izrazito neenakopravnem položaju in izigrana, saj so bila ministrova zagotovila in dogovori o pogajanjih dokončno prekršena. Zato ostro nasprotujemo takšnemu ravnanju, ki onemogoča socialni dialog, iskanje kompromisov in doseganje čim širšega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah.

Nedavne obtožbe delodajalcev, da smo nepričakovano obstruirali sejo ESS dne 23. junija 2023, so prav tako povsem zavajajoče. Na zadnji seji ESS 9. junija 2023, smo predstavniki socialnih partnerjev izpostavili dve ključni težavi delovanja ESS: (ne)prisotnost članov in namestnikov predstavnikov Vlade RS ter obravnavanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov na Vladi RS in v Državnem zboru RS povsem mimo obravnav na ESS. Zato smo bili enotni v pozivu predsedniku vlade, da se udeleži prve naslednje seje. Pri tem smo dopustili, da predsednik vlade sam predlaga termin naslednje seje. Do danes datuma še nimamo.

Prav tako je Vlada RS včeraj kršila pravila delovanja ESS s sprejemom sklepa, da se predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi predloži v Državni zbor RS v obravnavo po nujnem postopku. Pomembno je poudariti, da predlog tega zakona ni bil obravnavan na seji ESS, niti ni pogajalska skupina ESS uradno zaključila teh pogajanj, kot se dalo razumeti iz izjav na današnji novinarski konferenci Ministrstva za solidarno prihodnost.

Vsled navedenega izpostavljamo, da to ni socialni dialog. ESS na način, kakršnemu smo priča v zadnjih tednih in mesecih, ne more delovati in na tak način dela delodajalske organizacije ne pristajamo!

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.