Mediji

Arhiv: Protest delodajalskih organizacij ob vložitvi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v javno obravnavo

Delodajalske organizacije, članice ESS, izražamo protest nad vodenjem socialnega dialoga in kršenjem Pravil o delovanju ESS, kar se je še posebej odrazilo pri pogajanjih pogajalske skupine ESS glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: predlog zakona). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je dne 26. 6. 2023 v javno obravnavo in v medresorsko usklajevanje vložilo predlog zakona, pri čemer je rok za podajo pripomb le do 10. 7. 2023.

Glede na to, da predlog zakona predvideva številne dodatne stroškovne in administrativne obremenitve za delodajalce, ne moremo mimo dejstva, da Vlada RS, kot največji zaposlovalec v državi, takšna ravnanja dopušča, prav tako pa tudi ne, da njeni predstavniki, ki bi državo morali zastopati tudi kot delodajalca, vse do danes niso sodelovali v teh pogajanjih. Delodajalske organizacije smo zato na ministrstva naslovila protestno pismo, v katerem jih pozivamo k odzivu in čimprejšnjemu skupnemu sestanku.

Delodajalske organizacije smo nad ravnanjem MDDSZ izjemno razočarane, saj se v primeru obravnav in dela pogajalskih skupin ESS pogosto ravna enostransko. MDDSZ naj bi bil uradni varuh socialnega dialoga med sindikati, delodajalci in vlado na tripartitni ravni, a ministrstvo je podalo predlog zakona v javno obravnavo še pred uradnim zaključkom pogajanj s strani pogajalske skupine ESS glede predloga zakona.
Ob vseh dodatnih proračunskih obremenitvah in pomanjkanju finančnih virov je najmanj, kar bi pričakovali, aktivna vključitev Vlade RS in njenih ključnih resorjev v oblikovanje sprememb tega predloga zakona, ki ima status t.i. delavske ustave, saj predstavlja podlago za zakonodajo, ki ureja pravice in obveznosti vseh zaposlenih v naši državi, torej tako v gospodarstvu, kot tudi v javni upravi.

Razočaranje delodajalskih organizacij in članov ESS je še toliko večje, saj nam je bilo v času pogajanj s strani vodstva MDDSZ večkrat zagotovljeno, da bo tretji krog pogajanj, v okviru katerega bomo svoje predloge lahko podali tudi delodajalci, potekal še pred zaključkom pogajanj na ravni pogajalske skupine ESS. Namreč, MDDSZ je že v izhodiščni predlog pogajalskega besedila vključilo tudi druge predloge, ki nimajo podlage v EU direktivah, in jih po svojem tolmačenju prevzelo kot predloge ministrstva. Tokrat imamo pred seboj prvič predlog zakona, v katerem delodajalci sploh nismo imeli možnosti predstaviti svojih pogledov in stališč, kar je grob poseg v vodenje socialnega dialoga in v oblikovanje kompromisnih rešitev. Še več, pred pričetkom javne obravnave o tem predlogu zakona je MDDSZ v predlagano besedilo vključilo še tri dodatne vsebine, o katerih v vsem obdobju pogajanj nikoli ni potekal socialni dialog, in se nanašajo na subsidiarno odgovornost, ureditev položaja rejnikov ter posebno varstvo za žrtve nasilja v družini.

Takšen način dela mimo Pravil o delovanju ESS je za nas popolnoma nesprejemljiv, saj onemogoča socialni dialog, iskanje kompromisov in doseganje čim širšega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah. Zato smo na vse pristojne naslovili protestno pismo, v katerem jih pozivamo k odzivu in čimprejšnjemu skupnemu sestanku.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.