Mediji

Sporočilo cesarju: podjetja se počutijo kot tlačani

GZS z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da se vladna politika elektrošokov žal nadaljuje. V petek je bila namreč v uradnem listu navkljub številnim opozorilom GZS in pozivom prizadetih podjetij objavljena uredba, s katero se enormno zvišuje prispevek za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov proizvodnje. Za nekatere odjemnike celo do 392 odstotkov!

GZS ostro protestira zaradi večletne nesposobnosti in povsem napačne politike različnih vlad, da ustavijo izjemno drago in nekontrolirano rast fotovoltaičnih elektrarn, ki je zdaj vzrok za hudo obremenitev izvozno usmerjenih energetsko intenzivnih podjetij. GZS obenem zahteva urgentno preučitev drugačne razporeditve obremenitev iz naslova spornega prispevka in urgentno spremembo načina financiranja podporne sheme.

Cesar preprosto ne sme in ne more več nalagati enormnih bremen podjetjem zaradi malomarnosti ali nesposobnosti, ki jo je zakrivil sam. Podjetja se nočejo več počutiti kot tlačani!

Kot je znano, bo dvig tega prispevka zelo prizadel jeklarne, papirniško in kemijsko industrijo. V nekaterih energetsko intenzivnih in izvoznih panogah, s podjetji v tuji lasti, bo letos povzročil več milijonov evrov dodatnih stroškov. Vlado zato sprašujemo, ali res meni, da še verjamemo njenim zagotovilom, da podpira izvozno konkurenčnost našega gospodarstva in da so vladna vabila tujim investitorjem verodostojna.

Sklep o dvigu omenjenega prispevka je vlada sicer sprejela 3. januarja letos. Objava sklepa v uradnem listu pa se je zgodila deveti dan po sestanku delegacije GZS na ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MzIP), kjer smo dobili obljubo, da bo ministrstvo resno preučilo drugačne možnosti in da bomo odgovor dobili približno v 14 dneh. A, kot rečeno, že deveti dan je bila uredba že objavljena v uradnem listu, ne da bi GZS kdo obvestil o tem.

Na MzIP so sicer včeraj trdili, da petkova objava v uradnem listu še ne pomeni, da prispevka ni mogoče modificirati z novim aktom. Poudarili so še, da so po sestanku z GZS, ki je bil 8.1.2012, poslali Javni agenciji RS za energijo poziv o preučitvi akta, ki določa dvig spornega prispevka. Toda na omenjeni agenciji so nam povedali, da niso dobili pisnega poziva (le ustno omembo) in da sploh niso pristojni za to. Pa tudi to, da so v preteklih letih večkrat opozarjali pristojne na ministrstvih, kaj se dogaja. Zaman.

Prav v petek je Ekonomski socialni svet (ESS) pozval vlado, naj premisli in analizira posledice dviga tega prispevka ter o tem obvesti ESS. Po naših preverjenih informacijah je MzIP še v petek res poudarjal, da ponovno preverjajo možnosti prerazporejanja obremenitve (višine spornega prispevka) znotraj posameznih odjemnih skupin. A po včerajšnjih pojasnilih v GZS resno dvomimo v iskrene namene pristojnih.

Zato jih pozivamo, naj z urgentnimi dejanji dokažejo svojo iskrenost. Ne le s hitro modifikacijo v petek objavljene uredbe, ampak tudi z urgentnim sprejemom novega Energetskega zakona. Z njim bi namreč vlada dobila zakonsko podlago, da določi, za koliko lahko v prihodnje rastejo sredstva, potrebna za izvajanje podporne sheme. Novi zakon bi omogočil financiranje podporne sheme tudi iz drugih virov, ne samo iz prispevkov končnih uporabnikov. To je izjemnega pomena, saj se rast obremenitev iz tega naslova v nasprotnem primeru še ne bo ustavila, ampak le zmanjšala.

Resnično se bojimo, da bo v tem primeru cesar spet jemal tlačanom, namesto da bi pospravil pred svojim pragom.

Več o elektrošoku na povezavah:

Elektrošok odnaša milijone tudi kemijski panogi (09.01.2013)
Za jeklarne še hujši vladni elektrošok kot za papirno industrijo (07.01.2013)
Vlada z elektrošokom nad papirnice (04.01.2013)

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.