Mediji

GZS pozdravlja novelo obrtnega zakona

GZS pozdravlja včerajšnjo odločitev Odbora za gospodarstvo Državnega zbora, ki je na svoji seji soglašal z rešitvami, ki razen ukinitve obrtnega dovoljenja upoštevajo pomemembne predloge GZS k predlogu novele obrtnega zakona.  Kot je znano, se je GZS močno prizadevala za odpravo anomalij in slabosti prvotnega predloga zakona. Pričakujemo, da bo Državni zbor RS v najkrajšem možnem času sprejel nov obrtni zakon.

V primerjavi s prvotnim predlogom je bistveno, tudi v skladu z našimi predlogi, izboljšana opredelitev obrtnega načina dela, in sicer je dodan pozitivni kriterij:

  • da je osebni angažman v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč.

Dodana pa sta dva negativna kriterija, kdaj ne gre za obrt:

  • če jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna ali proizvodna funkcija),
  • če jo opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med srednje velike ali velike družbe.

Upoštevana sta tudi predlog za črtanje pojma obrti podobne dejavnosti in predlog, da mora OZS v soglasju z ministrom, pristojnim za obrt, na svoji spletni strani objaviti seznam dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način, skupaj z obrazložitvijo.

Črtan je vpis v obrtni register nečlanov po uradni dolžnosti, za katere se ne zahteva ustrezna poklicna usposobljenost. GZS bo po tem predlogu imela kot reprezentativna zbornica možnost, da tako kot OZS pridobi nova javna pooblastila na področju čezmejnega poslovanja.               

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.