Mediji

Komentar GZS na napovedi Evropske komisije glede padca BDP

Napovedi Evropske Komisije o 2-odstotnem padcu BDP v 2013 niso presenetljive. Na GZS smo že v začetku oktobra za 2013 napovedali 1,7-odstotni padec BDP, naša takratna napoved pa je bila povezana s precejšnjimi tveganji navzdol, ki so se v teh mesecih uresničila.

Negativno so na BDP vplivala tudi gibanja v mednarodnem okolju. Izvozna industrija je sicer v letu 2012 dosegala rahlo rast, ki pa se v trendu zmanjšuje zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov. Novi zastoji pri sprejemanju reform, vladna in politična kriza razmere poslovanja zaostrujejo bolj, kot je mogoče dojeti. Poslabšala se je dostopnosti do virov financiranja tako za banke kot za podjetja. Vse višja cena in še slabša dostopnost denarja je povezana s padci bonitet države in bank, ker zastajamo v uresničevanju strukturnih reform. Posamezna podjetja in celotne panoge se zaradi tega načrtno ali stihijsko krčijo; poleg gradbeništva in vse bolj tudi inženiringov bodo v večji meri nazadovale še druge panoge, tudi storitvene. Recesijo močno občuti trgovina.

V kolikor do hitrih odločitev o bistvenih ukrepih za zagon gospodarstva ne bo prišlo, je lahko ta napoved še optimistična. Že sedaj se po napovedih evropske komisije, po padcu BDP, Slovenija uvršča na rep med članicami EU– še večji padec BDP bosta v 2013 imeli le še Grčija in Ciper.

Zato potrebujemo delujočo vlado in kompetenten parlament, da sprejme novelo delovno pravne zakonodaje, ukrepe za zagon infrastrukturnih projektov, s katerimi lahko realno oživi vsaj 30.000 delovnih mest. Nujna je celovita sanacija bank, vključno s sanacijo prezadolženih podjetij s potenciali rasti in zdrave konkurenčnosti. Za sanacijo močno prezadolženih podjetij, katerih ekonomski lastniki niso več lastniki, je nujna temu ustrezna prenova insolvenčne zakonodaje. In nenazadnje, če ne bomo uspeli pospešiti pripravo projektov za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev, bo škoda dvojna – naš denar bo ostal v Bruslju, objekti, s katerimi bi sledili zahtevnim okoljskim, energetskim in logističnim ciljem, pa bodo neuresničeni.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.