Mediji

GZS: ZA sprejem novele Obrtnega zakona

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se pridružuje stališču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) in številnih obrtnikov in podjetnikov, ki se zavzemajo za prostovoljno članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS).

Podjetja, podjetniki in obrtniki imajo pravico do enakih pogojev interesnega zborničnega povezovanja. Če je bila odločitev o prostovoljnem povezovanju v zbornici potrjena na referendumu OZS, pomeni ljudsko voljo, ki bi morala biti v demokratični državi spoštovana kot zakon. Novela obrtnega zakona na to voljo ustrezno odgovarja, hkrati pa OZS z občutkom za ohranitev reprezentanta obrti podeljuje status osebe javnega prava s pripadajočimi privilegiji za financiranje dela dejavnosti z javnimi sredstvi. S tako obliko nove obrtne zbornice zakonodajalec podjetnikom, obrtnikom in podjetjem vzpostavlja konkurenčno podporno okolje in hkrati tudi bolj prijazno poslovno okolje, ne pa nasprotno.

Obrtniki in podjetniki so se lani na referendumu odločili za prostovoljno članstvo.

Na začetku nove koalicijske pogodbe pod prvo točko prioritet med drugim piše: "Vključevanje javnosti vpripravo predpisov in postopke odločanja bo predstavljalo temelj delovanja državne uprave in zakonodajne veje oblasti."

Pozivamo vse poslance Državnega zbora Republike Slovenije, da podprejo novelo in tako izkažejo spoštovanje izražene volje na referendumu, ki jo številni obrtniki in podjetniki izkazujejo tudi v času postopka sprejemanja novele Obrtnega zakona. Nova koalicija, pa tudi opozicija, bosta le tako pokazali spoštovanje do jasno izražene volje ljudi.

Če bi se zgodilo nasprotno, bi bilo to izjemno slabo znamenje državljankam in državljanom. Ne gre pozabiti, da gre za referendumsko odločitev organizacije, ki združuje 52.000 članov z več kot 120.000 zaposlenimi in še več družinskimi člani. Odločitev članov takšne organizacije bi poslanci v demokratični družbi morali spoštovati.

GZS poudarja, da sprejetje novele ni pomembno le zaradi uveljavitve prostovoljnega članstva v OZS. Novela Obrtnega zakona odpravlja tudi številne ovire za podjetnike in obrtnike in statusno neenakost slovenskih gospodarskih zbornic. Če ne bo potrjena, bodo tako administrativne kot zbornične anomalije še naprej ovirale delo podjetij, obrtnikov in podjetnikov.

GZS, Ljubljana, 26. marca 2013

Dodatek: Podrobnejša stališča GZS:

GZS v zvezi z novelo ObrZ zastopa naslednja stališča:

  1. GZS podpira podjetnike in obrtnike pri njihovih zahtevah za prostovoljno članstvo v OZS, ker je v skladu z voljo gospodarskih subjektov, izraženo z referendumom, in ker bi še naprej ohranjala neenako obravnavo zbornične organiziranosti.
  2. GZS novelo zakona podpira, ker v OZS, ki ima za razliko od GZS status osebe javnega prava, uvaja jasnejšo definicijo obrti in odpravo obrti podobnih dejavnosti (s tem pa odpravo dosedanje A in B liste obrtnih in obrti podobnih dejavnosti).
  3. V fazi priprave zakona se je na usklajen predlog GZS in TZS

preprečil avtomatizem vpisa novih subjektov v obrtni register, ki bi uvajal nova administrativna bremena in možnosti dvoumnega tolmačenja zakona,

uveljavila možnost, da se javno pooblastilo v zvezi z izdajanjem potrdil o zakonitem opravljanju dejavnosti pri čezmejnem poslovanju v EU poleg OZS dodeli tudi drugim reprezentativnim zbornicam.

  1. GZS se s tem ne zavzema za deregulacijo dejavnosti, obrtne ali neobrtne, tam, kjer to zahtevajo razlogi varovanja zdravja, premoženja in okolja.

Gre za dejavnosti, ki poleg vrste drugih pogojev zahtevajo tudi poklicno usposobljenost, če se izvajajo na obrtni ali neobrtni način dela. Izpolnjevanje teh pogojev pa je v pristojnosti inšpekcijskega nadzora.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.