Mediji

Poslovanje s Hrvaško po vstopu v EU

Ljubljana, 28. marec 2013 - Posvet, ki ga je danes organizirala GZS-Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) v sodelovanju s Hrvaško gospodarsko zbornico, je potekal predvsem v smislu informiranja, povezovanja in iskanja novih poslovnih priložnosti za slovenske podjetnike. Z odprtjem hrvaškega trga bo nastopilo za mala in srednja podjetja lažje poslovanje (carine bodo odpravljene), tranzit bo potekal hitreje, stroški poslovanja se bodo zmanjšali in ne nazadnje bodo slovenska podjetja lahko skupaj s hrvaškimi nastopala v skupnih projektih za črpanje EU sredstev.

Po mnenju mag. Braneta Lotriča, predsednika UO Podjetniško trgovske zbornice, se slovenska podjetja še premalo pripravljajo na vstop Hrvaške v EU. »Pomembno bi bilo, da bi ob tem razmislili, kje so naše tržne niše, saj se nam po vstopu Hrvaške v EU odpirajo nove možnosti tudi za slovenska podjetja na hrvaškem trgu. Verjetno bodo ostale države EU bolj agresivne pri vstopu na hrvaških trg kot mi. Hrvaška bo imela v prihodnje na voljo kar precej evropskih sredstev, kar je lahko zanimivo tudi za naša podjetja, pri čemer vidim priložnosti predvsem na področju svetovanja. Po drugi strani pa menim, da zaradi vstopa ne bo več hrvaških podjetij v Sloveniji, saj so tista, ki so to načrtovala, na naš trg že vstopila,« meni mag. Brane Lotrič.

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, je opozoril na velike ambicije slovenskega gospodarstva, da s Hrvaško - našo pomembno zunanjetrgovinsko partnerico, še povečamo menjavo, ki že sedaj presega 2,1 milijarde evrov letno. »Na področju izhodnih neposrednih naložb slovenskega gospodarstva je Hrvaška za nas eden najpomembnejših trgov, saj si s Srbijo deli prvo mesto po vrednosti realiziranih slovenskih naložb (1,5 milijarde evrov). Hkrati je tudi Hrvaška s 500 milijoni evrov pomembna tuja investitorica v slovenskem gospodarstvu,« je poudaril mag. Samo Hribar Milič.

Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo pa se bodo spremenila zunanjetrgovinska pravila in Hrvaška bo postala del evropske carinske unije, je poudarila Sunčanica Skupnjak-Kapić, direktorica Sektorja za mednarodne odnose pri Hrvaški gospodarski zbornici. Po drugi strani bo Hrvaška izstopila iz sporazuma CEFTA, ki ji je dodeljeval privilegiran položaj pri izvozu proizvodov v države podpisnice tega sporazuma, kar bo vplivalo na izvoz v te države. Vendar pa se bodo z vstopom v EU za Hrvaško odprli trgi in možnosti poslovanja, ki jih do zdaj ni imela. »Obenem nam bodo na voljo evropski skladi in upamo, da bomo uspešno izkoristili vse prednosti članstva ter se še bolj uspešno spopadli z novimi izzivi«.

Vstop Hrvaške v EU bo imel po mnenju mag. Cveta Stantiča, podpredsednika skupine delodajalcev in predsednika Kontaktne skupine za Zahodni Balkan v Evropskem ekonomsko socialnem odboru (EESO), pozitivne učinke. Odpravil bo še preostale ovire v blagovni menjavi in čezmejnem sodelovanju ter zagotovil večjo varnost investitorjem. »V Evropskem ekonomsko socialnem odboru, nas v imenu organizirane evropske civilne družbe, skrbi morebitna upočasnitev širitvenega procesa Unije po sprejemu Hrvaške. Menimo, da je širitev najboljše, če ne celo edino orodje EU za učinkovito zagotavljanje politične stabilnosti in miru na lastnem dvorišču ter najboljša možna pomoč državam, ki si želijo demokratizirati in transformirati svojo družbo,« je poudaril g. Cveto Stantič.

Po mnenju EU poslanke, mag. Tanje Fajon, bo pristop Hrvaške v EU pomemben za paradne konje slovenskega gospodarstva, saj je Hrvaška za večino že sedaj močna gospodarska partnerica. »Zelo pomembno bi bilo, da Slovenija in Hrvaška najdeta še več skupnih perspektiv za poglobitev institucionalnega sodelovanja, predvsem na področjih, kot so infrastruktura, prostor, kmetijstvo, turizem, informacijska družba, ne nazadnje tudi na področju malih in srednjih podjetij, ki so hrbtenica gospodarstev obeh držav. Popolna odprava administrativnih ovir, ki bo prinesla liberalizacijo na vseh segmentih trga, je še posebej pozitivna,« je opozorila mag. Tanja Fajon.

Več informacij: GZS-Podjetniško trgovska zbornica, 01 58 98 312, ptz@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.