Mediji

Arhiv: Reforma trga dela, Obrtni zakon in okoljska uredba pod streho

Kaj smo marca storili v zvezi z Agendo 46+?

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v marcu navezala stike z novo vlado, s katero želi nadgraditi sodelovanje v okviru Agende 46+ (seznam predlogov kratkoročnih ukrepov GZS za izhod Slovenije iz krize). Ugotavljamo, da je večina predlogov ukrepov Agende 46+ neposredno ali posredno vključena v vsebino nove koalicijske pogodbe. Prvi minister nove vlade, minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan, je ta teden že obiskal GZS na sestanku treh strateških svetov in predstavnikov GZS o širitvi Nature 2000.

V naslednjih dneh bomo o predlogih ukrepov iz Agende 46+ podrobno pisno seznanili vse nove ministre, 9. aprila pa na sestanku na GZS tudi novo predsednico vlade Alenko Bratušek. Naša želja je po začetem intenzivnem sodelovanju z ministrstvi Janševe vlade v zadnjih mesecih še intenzivneje nadgraditi sodelovanje z novo vlado, v prvi fazi predvsem pospešiti sprejetje ukrepov, ki jih je GZS že pripravila in ki so ob vladni krizi obtičali na različnih stopnjah vladnih postopkov obravnave.

Medtem je Janševa vlada na svoji zadnji seji sprejela uredbo o emisijah v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, upoštevajoč predloge GZS. Državni zbor Republike Slovenije je ta teden v drugo potrdil Obrtni zakon - z večino amandmajev in členov, ki jih je v izogib oviram za podjetnike in obrtnike in v podporo na referendumu izglasovanega prostovoljnega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pripravila ali podprla tudi GZS. Že 5. marca pa je Državni zbor RS soglasno sprejel tudi reformo trga dela, ki jo je GZS zaradi večje prožnosti nove delovno-pravne zakonodaje podprla, a obenem jasno izrazila mnenje, da ključnega cilja, torej novega vala zaposlovanja, ne bo. Zato pričakujemo, da bomo to področje kmalu spet odprli.

Podrobnejše informacije navajamo v pregledu.

A. ODPRAVA OKOLJSKIH BREMEN IN ZNIŽANJE ENERGETSKIH STROŠKOV

1. Trošarine za energente in elektrošok

GZS še naprej nasprotuje dvigu trošarin na energente, ki se doslej niso zvišale. Še naprej tudi nasprotuje uvedbi davka na sladke pijače, ker ne bo prinesel pravih zdravstvenih učinkov, prej nasprotno. V teh dneh pa z zunanjimi partnerji skrbno analiziramo tudi morebitne rešitve v primeru elektrošoka, to je dviga prispevka pri plačilu elektrike zaradi pregrešno dragega sončnega balona (prispevka za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov proizvodnje), tako v smeri morebitne spremembe uredbe, s katero so se drastično dvignili energetski stroški energetsko intenzivnim družbam, kot tudi v smeri novih predlogov sheme za novelo Energetskega zakona, ki je pravkar v zakonodajnem postopku.

2. Širitev Nature 2000

GZS in EEZ sta danes, 29. marca, po srečanju naših strateških svetov s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, posredovala naše stališče in predloge do rešitev v uredbi o širitvi Nature 2000, zlasti ko gre za prostorske rešitve za energetske projekte na srednji Savi.

B. ODPRAVA OVIR ZA PODJETNIKE

3. Obrtniška zakonodaja

Novela Obrtnega zakona (ObrZ) je v Državnem zboru potrjena. GZS je takšno odločitev poslancev, po vetu Državnega sveta RS, pozdravila.

D. ODPRAVA TOGOSTI TRGA DELA

4. Reforma trga dela

GZS je podprla reformo trga dela, ker omogoča večjo prožnost in nudi manj administrativnih postopkov. Največji dosežki so naslednji:

-krajši odpovedni roki

-delodajalec lahko delavcu odredi opravljanje drugega dela, ki ga nista dogovorila s pogodbo o zaposlitvi

-možnost napotitve delavca na čakanje na delo na domu (plačilo znaša 80% plače)

-hitrejši postopki odpovedi (manj formalnih zahtev pri odpovedi iz poslovnih razlogov ter učinkovitejše vodenje postopka v primeru odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi)

-možnost redne odpovedi (odpovedni rok 7 dni) kadarkoli v času opravljanja poskusnega dela zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

-hitrejši in učinkovitejši postopki vročanja

-nov razlog za zaposlovanje za določen čas (predaja dela)

-če se delavec preseli v bolj oddaljen kraj, kot pa je bivališče navedeno v pogodbi o zaposlitvi se lahko delavec in delodajalec dogovorita, da mu delodajalec ni dolžan plačati tako povečanih stroškov prevoza

-dopust za posameznega delavca se določa po 1/12 – za vsak mesece dela pri delodajalcu pripada delavcu 1/12 odmerjenega dopusta

-nižje odpravnine za primer odpovedi.

Obenem smo jasno poudarili, da:

-nas reforma trga dela, kakršna je bila sprejeta, nikakor ne zadovoljuje,

-z narodno gospodarskega zornega kota ne bo prinesla vala novega zaposlovanja, kar bi moral biti glavni cilj reforme,

-pričakujemo, da bomo področje trga dela že kmalu spet odprli.

Prav v teh dneh že pripravljamo posvet na GZS, kjer bomo v javni razpravi odprli nova poglavja z delovno-pravne zakonodaje, pa tudi drugih pravic zaposlenih, ki jih urejajo zdravstvena in druge zakonodaje.

Kaj sledi v aprilu?

GZS bo med drugimi v okviru Agende 46+ poleg omenjenih tem v aprilu največ pozornosti namenila:

- seznanitvi ministrov s konkretnimi že pripravljenimi predlogi ukrepov in z novimi predlogi ukrepov iz Agende 46+,

- doseči želimo uvrstitev Agende 46+ na še višjo vladno raven od dosedanje, ko je bilo ključni nosilec MGRT,

- uvrstitev novih predlogov ukrepov v Agendo 46+.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.