Mediji

Arhiv: Poslovanje gospodarstva v letu 2012: ključni indikatorji poslovanja

Poslovni in finančni izidi poslovanja v letu 2012 odražajo krčenje gospodarske aktivnost, odpisov in prevrednotenja premoženja doma, rezultate izboljšuje le prodaja na tujih trgih.

  • Prihodki družb v letu 2012 tudi po štirih letih rasti še niso dosegli ravni iz leta 2008 (-7,3 %). Prihodki na domačem trgu so za 12,7 odstotka pod ravnijo leta 2008. 
  • Izvoz leta 2012 je raven prodaje na tujih trgih iz leta 2011 presegel za 7,7 odstotka, leto 2008 pa za 10,7 odstotka. Izvoz je porasel na račun za 14 odstotkov večjega izvoza energije, medtem ko je izvoz industrije 2012 glede na  2011 padel za 1,1 odstotka.
  • Dodana vrednost na zaposlenega je za leto 2012 znašala 38.006 evrov.
  • Nominalna rast plač (0,5%) je prehitela negativno rast produktivnosti (-0,7%).

435.059 zaposlenih v družbah v 2012 - glede na družbe v 2011 je to za 14.176 zaposlenih manj, glede na leto 2008 pa kar za 75.685 oseb manj.

Čisti dobiček je v letu 2012 izkazalo 36.269 družb, ki so zaposlovale 329.776 delavcev, kar je 75,8 % vseh zaposlenih.

Čisto izgubo je lani ugotovilo 20.739 družb, ki so zaposlovala 105.071 delavcev, kar je 24,2 % vseh zaposlenih.

20.387 malih in mikro družb (35%) z 41.412 zaposlenimi izkazuje neto čisto izgubo.

Družbe, 2012

Slovenija

Velike družbe

Srednje družbe

Majhne družbe

Mikro družbe

Neto čisti dobiček/izguba

v 1000 EUR

332.381

421.078

45.832

19.979

-154.508

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

23.630

26.167

23.769

23.730

19.826

Plače na zaposlenega (EUR)

17.238

19.031

17.451

17.537

14.353

Dodana vr. na zaposlenega (EUR)

38.006

47.602

34.282

35.197

27.953

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

62,2

55,0

69,3

67,4

70,9

Več v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.