Mediji

Emisije v vode in možnosti za zmanjševanje onesnaževanja voda 19.6.2013

Današnji posvet »Emisije v vode in možnosti za zmanjševanje onesnaženja voda« je bil hkrati tudi zaključna delavnica projekta Cornet, AOP4WATER z delovnim naslovom »Zmanjševanje porabe sveže vode v industriji (z visoko porabo vode) s ponovno uporabo (recikliranjem) odpadnih voda očiščenih z naprednimi oksidacijskimi postopki«.

Gre za mednarodni projekt, ki je bil od 13 ustreznih prijav na mednarodni ravni ocenjen kot drugi najboljši in je trajal dve leti in pol. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropske komisije. Slovenski partnerji v projektu so Združenje za tekstilno, oblačilno ter usnjarsko predelovalno industrijo pri GZS, kot prijavitelj, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Inštitut za zdravstveno hidrotehniko ter Inštitut za vode RS. Tuji partnerji prihajajo iz Nemčije, Češke ter Belgije. Glavni koordinator projekta je papirni inštitut PTS iz Nemčije.

Cilj projekta AOP4WATER je zagotavljanje novih virov vode za potrebe industrije z visoko porabo vode (npr. tekstilna in papirna industrija) s ponovno uporabo (recikliranjem) očiščenih odpadnih voda iz papirne in tekstilne industrije ter očiščenih komunalnih odpadnih voda v proizvodnem procesu. Ključ do ponovne uporabe vode je izboljšana učinkovitost čiščenja odpadnih voda s pomočjo naprednih oksidacijskih postopkov (AOP) in optimiziranega biološkega čiščenja za zagotovitev optimalne kakovosti očiščene vode ter s tem omogočiti ponovno uporabo očiščene vode v proizvodnem procesu.

Glavne prednosti predlagane tehnologije so:

 • zmanjšanje proizvodnje odvečnega blata iz biološke faze čiščenja,
 • potencialno nevarne snovi (biološko nerazgradljive in strupene snovi) so ali razgrajene ali odstranjene iz odpadne vode,
 • voda je primerna za ponovno uporabo v industriji,
 • da bi preprečili akumulacijo snovi zaradi recikliranja lastnih odpadnih voda, je primerna rešitev uporaba očiščenih odpadnih voda iz drugih industrijskih sektorjev in očiščenih komunalnih voda namesto sveže/pitne vode,
 • z možnostjo ponovne uporabe očiščene odpadne vode v proizvodnem procesu se zmanjša riziko ustavitve proizvodnje zaradi napak v delovanju vodovodnega sistema,
 • zmanjšan pritisk na sistem oskrbe z pitno vodo zaradi zmanjšane porabe sveže/pitne vode s strani velikih industrijskih porabnic vode.

Prednost predlagane tehnologije je uporaba minimalnih količin O3 z namenom prepustiti končno (bio) razgradnjo primerno načrtovani cenejši biološki stopnji čiščenja z namenom zmanjšati celokupne stroške čiščenja odpadne vode.

Glavni dosežki projekta CORNET AOP4Water so:

 • Ugotovili smo, da so kombinacije različnih naprednih oksidacijskih postopkov (ozon, vodikov peroksid in UV) bolj učinkovite za čiščenje odpadnih voda iz preiskovanih sektorjev kot samo ozon.

 

 • Za najbolj učinkovito AOP kombinacijo se je izkazala kombinacija ozona+ UV + biološka faza.

   

  • Dokazali smo, da se z uporabo ozona težko biološko razgradljive snovi pretvorijo v lažje biološko razgradljive (zviša se razmerje BPK/KPK)
  • Ugotovili smo, da je z naprednimi oksidacijskimi postopki očiščena voda iz vseh treh preiskovanih industrijskih sektorjev in komunalna odpadna voda primerna za ponovno uporabo v proizvodnem procesu tekstilne in papirne industrije. Uporaba odpadne vode ni vplivala ali pa je zelo malo vplivala na kvaliteto proizvedenega papirja in barvo tekstila.

  Tako današnja delavnica kot tri predhodne, so poleg rezultatov projektna ponudile primere rešitev iz prakse ter izmenjavo izkušenj s področja zmanjševanja onesnaževanja odpadnih voda, čiščenja ter njene ponovne uporabe,  danes pa smo spregovorili tudi o zakonodajnih zahtevah in inšpekcijskem nadzoru s tega področja.

  Dodatne informacije:

  Petra Prebil Bašin, direktorica GZS-Združenja za tekstilno, oblačilno ter usnjarsko predelovalno industrijo in GZS-Združenja papirne in papirno predelovalne industrije

  01 5898 274

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.