Mediji

Kemijska industrija – Delodajalci sindikatom poslali predlog besedila za sklenitev nove panožne kolektivne pogodbe

Sprejem novega ZDR-1 na tripartitni ravni je bil napoved sprememb na bipartitni ravni, torej na ravni kolektivnih pogodb, ki so na vrsti sedaj. Pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev ter njihova medsebojna razmerja je treba na panožni ravni celostno urediti. Zato sta Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo na podlagi sklepov njunih organov upravljanja konec junija 2013 sindikatom kot osnovo za pogajanja poslala predlog za sklenitev nove kolektivne pogodbe za celotno kemijsko panogo. Obstoječa kolektivna pogodba se namreč glede na veljavne določbe uporablja do 30. marca 2014. Do takrat pa delodajalci pričakujejo, da bodo v konstruktivnem dialogu s sindikati že oblikovali in sprejeli novo panožno kolektivno pogodbo. Tako delodajalska kot sindikalna stran sta sedaj pred pomembno nalogo, da zagotovita zadostno fleksibilnost za delodajalce ob hkratni ustrezni varnosti za delavce.

V obdobju zadnjih petih let - od leta 2007, ko je dosedanja KPD-kemija pričela veljati, je prišlo do poslabšanja razmer v poslovnem okolju doma in zaostritve razmer na mednarodnem trgu. Kemijska industrija kot ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog po definiciji zajema proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov ter proizvodnjo izdelkov iz gume in plastičnih mas. Podjetja v tej panogi so zelo raznolika po dejavnosti, pa tudi po velikosti in vitalnosti oziroma odpornosti na dejavnike poslovnega okolja. Izpostavljena so različnim zahtevnim izzivom sodobnega časa, npr. močnim konkurenčnim pritiskom drugih delov sveta, zlasti hitro rastočih gospodarstev. Dodana vrednost na zaposlenega, ki je eden od kazalcev uspešnosti poslovanja, je v delu kemijske panoge precej pod povprečjem slovenskih predelovalnih dejavnosti in močno pod priporočljivim pragom. To pomeni, da veliko gospodarskih družb v kemijski industriji težko izpolnjuje obveznosti iz doslej veljavne panožne kolektivne pogodbe.

Obenem je potrebno poudariti, da gre vsem dobro, ko gre gospodarstvu dobro. Kemijska industrija ima s tehnološkega vidika za razliko od nekaterih drugih proizvodnih vej velik potencial za želeni napredek. Zato je še toliko bolj smiselno njeno poslovanje olajšati in na vseh ravneh ukrepati tako, da bo lahko ohranila svoj gospodarski in družbeni pomen. S prilagoditvijo panožne kolektivne pogodbe tako, da skupaj z zakonom predstavlja minimum pravic in obveznosti za vse strani, le-ta postane bolj fleksibilna in v večji meri omogoči prilagajanje konkretnim razmeram v posameznem podjetju. S tem bo storjen pomemben korak k olajšanju delovanja in dolgoročnega obstoja ter razvoja podjetij.

Kemijska industrija panožno kolektivno pogodbo nedvomno potrebuje. Pogajanje za novo kolektivno pogodbo kemijske panoge pa je odlična priložnost za poglobitev in okrepitev zglednega socialnega dialoga, ki je bil v tej panogi med delodajalci in sindikati že doslej ves čas tradicionalno prisoten.    

Gospodarska zbornica Slovenije                                          Združenje delodajalcev Slovenije

 

Združenje kemijske industrije                                                           Sekcija za kemijo

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.