Mediji

Odziv delodajalcev na napovedan protestni shod

Predlog nove panožne kolektivne pogodbe za kemijsko industrijo, ki ga je delodajalska stran predložila sindikatom, je osnova za pričetek pogajanj. Cilj je, da obe strani čim prej sedeta za pogajalsko mizo in poiščeta rešitve, sprejemljive za obe strani.

Že sam sprejem novega ZDR-1 na tripartitni ravni je bila jasna napoved sprememb na bipartitni ravni, torej na ravni kolektivnih pogodb, ki so na vrsti sedaj. Vsaka kolektivna pogodba je živ dokument in če so potrebne obsežnejše strukturne in vsebinske izboljšave, je najbolj primerno, da se oblikuje nova pogodba v celoti. Pri tem je odpoved kolektivne pogodbe s predlogom nove povsem legalen, legitimen in mednarodno uveljavljen mehanizem, ki ob pripravljenosti obeh pogajalskih strani omogoča hitro in učinkovito prenovo pogodbe.

Konec junija 2013 je bil tako sindikatom kot osnova za pogajanja poslan predlog besedila za sklenitev nove KP-kemija. Glede na veljavne določbe se obstoječa kolektivna pogodba uporablja še devet mesecev, to je do 30. marca 2014. Do takrat delodajalci pričakujemo, da bomo v konstruktivnem dialogu s sindikati oblikovali in sprejeli novo prečiščeno panožno kolektivno pogodbo.

Ključna usmeritev za obe strani mora biti zagotovitev zadostne fleksibilnosti za delodajalce ob hkratni ustrezni varnosti za delavce. To bo tudi glavno vodilo pri oblikovanju končnega usklajenega besedila. Kemijska industrija panožno kolektivno pogodbo nedvomno potrebuje. Pogajanje za novo kolektivno pogodbo kemijske panoge razumemo kot odlično priložnost za poglobitev in okrepitev dobrega socialnega dialoga, ki je bil v tej panogi med delodajalci in sindikati že doslej ves čas tradicionalno prisoten.

Ponovno poudarjamo, da je od leta 2007, ko je dosedanja KP-kemija pričela veljati, prišlo do sprememb v različnih delih zakonodaje in v praksi, poslabšale so se razmere v poslovnem okolju doma in na mednarodnem trgu, kar vse narekuje prilagoditev besedila pogodbe. Podjetja v tej panogi so zelo raznolika po dejavnosti, velikosti in odpornosti na dejavnike poslovnega okolja. Kemijska industrija zajema proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken, proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov ter proizvodnjo izdelkov iz gume in plastičnih mas. Dodana vrednost na zaposlenega, ki je eden od kazalcev uspešnosti poslovanja, je v pomembnem delu kemijske panoge pod povprečjem slovenskih predelovalnih dejavnosti in močno pod priporočljivim pragom. Iz tega izhaja potreba po večji fleksibilnosti panožne pogodbe, da se omogoči prilagajanje konkretnim razmeram v posameznem podjetju. 

Nenazadnje gre omeniti, da so podjetja v kemijski industriji znana kot dobri delodajalci, ki po svojih najboljših močeh poskrbijo za svoje delavce. Zato si želimo, da se pogajanja čim prej pričnejoin v dialogu poiščemo za vse sprejemljivo skupno rešitev. S prilagoditvijo panožne kolektivne pogodbe bomo skupaj s sindikati naredili pomemben korak k olajšanju poslovanja in dolgoročnega obstoja ter razvoja podjetij, seveda pa istočasno poskrbeli tudi za optimalno varnost zaposlenih.

Gospodarska zbornica Slovenije                                                                             Združenje delodajalcev Slovenije

 

Združenje kemijske industrije                                                                                              Sekcija za kemijo

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.