Mediji

Izšla je nova številka Slovenske arbitražne prakse – Vloga arbitra v arbitražnih postopkih

Ljubljana, 16. julij 2013 – Aktualna številka revije je v celoti posvečena vlogi arbitrov v arbitražnih postopkih, njihovim dolžnostim in odgovornostim do strank pri zagotavljanju učinkovitega in strokovnega reševanja sporov.

Specializirana strokovna revija izhaja trikrat letno in je namenjena gospodarstvenikom, managerjem, odvetnikom, pravnikom iz gospodarstva, arbitrom ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z arbitražo. Aktualna številka revije je v celoti posvečena vlogi arbitrov v arbitražnih postopkih, njihovim dolžnostim in odgovornostim do strank pri zagotavljanju učinkovitega in strokovnega reševanja sporov. Pod drobnogled smo vzeli kriterije, ki vplivajo na izbiro arbitrov, aktualne primere dobrih praks pri organizaciji arbitražnih postopkov, formalne in vsebinske standarde dobre arbitražne odločbe in druga aktualna vprašanja.

Možnost (avtonomija) strank, da same izberejo arbitre, je ena od glavnih prednosti arbitraže, hkrati pa pomeni tudi veliko odgovornost. Predvsem od izbire arbitrov je odvisna učinkovitost in kakovost rešitve spora, zato je izbira arbitrov najpomembnejše dejanje strank v arbitražnem postopku. Poleg strank kot uporabnikov arbitraže se morajo te odgovornosti zavedati tudi arbitri, ki jim stranke zaupajo reševanje svojega spora, in ne nazadnje tudi arbitražne institucije, ki v interesu strank opravljajo nadzor nad učinkovitostjo in kakovostjo dela arbitrov v postopkih.

V junijski številki se posebej ukvarjamo z mejami pristojnosti arbitrov in vprašanjem njihove odškodninske odgovornosti. Praktični del revije namenjamo formalnim in vsebinskim standardom arbitražne odločbe. Med pravnimi teksti tokrat objavljamo Smernice IBA o konfliktih interesov v mednarodni arbitraži, ki so v mednarodni praksi že dodobra uveljavljene kot del odločevalskega procesa institucionalnih arbitraž in sodišč, ko gre za vprašanje nepristranskosti in neodvisnosti arbitrov.

Predstavljamo tudi novosti, ki ji bodo prinesla nova arbitražna pravila Stalne arbitraže pri GZS (»Ljubljanska arbitražna pravila 2013«)

Gospodarska zbornica Slovenije

 

Služba za strateško komuniciranje

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.