Mediji

Promocija zdravja pri delu

Ljubljana, 23. oktobra 2013 – Gospodarska zbornica Slovenije je danes predstavila štiri izmed svojih sedmih projektov, usmerjenih v promocijo zdravja pri delu. Projekte finančno podpira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predsednica GZS-Zbornice osrednjeslovenske regije, Marta Turk, je uvodoma povedala, da z današnjim kick-off srečanjem obeležujemo sodelovanje na skupni tematiki, ki se imenuje promocija zdravja, preventiva zdravja, skrb za zdravje na delovnem mestu in širše. Namen je svetovanje podjetjem in s tem prispevek k osveščenosti javnosti, saj želimo tudi v posamezniku zbuditi več samoodgovornosti do lastnega zdravja.

Rdeča nit vseh projektov, ki jih je ZZZS izbrala, je zdravje samo po sebi. Vsi se zavedamo, da ima naše zdravje ključno vlogo v različnih okoljih, tudi na delovnem mestu, je dejal Igor Knez, namestnik vodje Pravne službe GZS. Pomembno je, da se preusmeri težišče dejavnosti javnega zdravstvenega varstva z zdravljenja na preventivo. Prihodki ZZZS so na letni ravni 2,3 mrd eur, od tega prispevki delodajalcev znašajo 38,44%, delojemalcev 37,95% in ZPIZ 15,38%. V celoti gre za zdravstvo 3,141 mrd evr. Knez je poudaril, da je treba s projekti nadaljevati, tudi ko se bodo formalno zaključili. Pričakujemo pa tudi od zakonodajalca določene dodatne korake. Tisti, ki skrbijo za svoje zdravje ter delodajalci, ki vlagajo v varnost in zdravje pri delu ter promovirajo zdrav način življenja, bi morali biti deležni določenih (davčnih) spodbud.

Damjan Kos, direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostmi na ZZZS, je izpostavil zdravstveni absentizem kot dokaj resen družbeni in pravni problem, ki ima tudi hude ekonomske posledice. Na letni ravni stane slovensko družbo okoli 450 mio evrov, ob upoštevanju posrednih stroškov, kot so izpad proizvodnje, zamenjava delavca na bolniški ipd., pa se celotni stroški povečajo na prek 900 mio evrov.

Letos je ZZZS objavil javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 za različne programe in projekte. S svojimi projektnimi predlogi je bila v okviru tega razpisa izbrana tudi GZS. V nadaljevanju so se predstavili štirje projekti promocije zdravja pri delu, ki jih bo izvajala GZS:

Projekt Zdrav na kvadrat! - Promocija zdravja pri delu v kemijski in kovinski industriji je projekt, v katerem sodelujeta tudi Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa ter sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije. Poleg skupinskih dogodkov in aktivnosti za promocijo zdravja bo lahko posamezno podjetje koristilo še tečaje prve pomoči, individualno pomoč ter usposabljanja po modelu Čili za delo.

Projekt Zrno zdravja - GZS.MITV je usmerjen v vzpostavitev naprednega multimedijskega interaktivnega izobraževalnega centra. GZS.MITV je platforma, ki upošteva tudi najnovejše spletne in mobilne trende in je zasnovana na najnaprednejših tehnologijah, ki omogočajo široko dostopnost do informacij, zgledov, primerov dobre prakse, strokovnih mnenj ter dviga zavedanja o pomenu projektnih vsebin.

Projekt Promocija zdravja in delo na domu je usmerjen v zmanjševanja prezentizma predvsem v poslovno storitvenih dejavnostih. Na drugi strani bo projekt prispeval k boljši organizaciji dela, večji motiviranosti zaposlenih in podal podlage za opravljanje dela na domu, ki že sedaj pri številnih podjetjih kaže pozitivne učinke na zadovoljstvo in zdravje zaposlenih.

Projekt Več zdravja na delovnem mestu ima za cilj oblikovati seznam ponudnikov in izvajalcev programov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu iz območja celotne Slovenije. Namen je osveščanje, informiranje in izobraževanje delodajalcev in delavcev o pomembnosti in pozitivnih učinkih promocije zdravja na delovnem mestu ter pomoč in spodbujanje delodajalcev pri načrtovanju, uvedbi in izvajanju sistematičnih ciljnih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Dodatne informacije: mag. Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.