Mediji

Spletni certifikat Excellent SME Slovenia – pokazatelj dobre bonitete podjetja in varnega poslovanja

 

Ljubljana, 25. november 213 - Na letnem srečanju prejemnikov in kandidatov za prejem spletnega certifikata Excellent SME, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), so govorci predstavili pridobitev in ohranitev certifikata odličnosti ter njegovih prednosti. Prikazan je bil tudi primer dobre prakse iz Srbije.

Alenka Avberšek, izvršna direktorica GZS za zakonodajo in politike, je uvodoma poudarila, da prejemniki spletnega certifikata Excellent SME Slovenia dokazujejo, da je mogoče uspeti tudi v času krize – z jasno vizijo in usmeritvijo, kaj želijo in kaj hočejo. Njihov zgled zato toliko več velja. Ob tem je opozorila na še vedno močna neskladja v Sloveniji, ki jih je kriza razkrila. Medtem ko se na obzorju, v primerljivih državah, jasni, naša nesorazmerja ostajajo. Slovenija vse od leta 2008 še ni našla prave smeri. Posledice tega so v tem času dnevno 81 izgubljenih delovnih mest v gospodarstvu, 6 dolgotrajno brezposelnih (v obdobju dec. 2008 do julij 2013) ter 3 novi stečaji vsak delovnik (obdobje januar do julij 2013). V zadnjih 5 letih je rast dolga na državljana zrasla za 240%. Danes je 10.000 podjetij na robu insolventnosti, polovica gospodarstva je prezadolženega. Nujni so zagon investicij, razbremenitev gospodarstva, odločen ne sivi ekonomiji, normalno poslovanje z bankam in drugimi finančnimi institucijami, predvsem pa tudi politična in poslovna stabilnost. »Seveda pa ne bo šlo brez pripravljenosti na reforme in jasnega kompasa, kam gremo; brez izbranih konjev in vozov, ki bodo čim prej Slovenijo potegnili iz krize«. Certifikat Excellent SME po njenem mnenju predstavlja prispevek k ustvarjanju pozitivne klime in zaupanja.

Mojca Osojnik, vodja projekta Excellent SME na GZS, je povedala, da je GZS začela spletni certifikat izdajati lani, skupaj s podjetjema Coface Slovenija, ki skrbi za bonitete in celoletni monitoring, ter Connet, ki skrbi za spletni certifikat in QR kode. Na današnji dan je med mikro, malimi in srednje velikimi podjetji 1.077 nosilcev certifikata. Ta podjetja s tem izkazujejo svojo poslovno odličnost. S certifikatom imajo jasno označeno dobro boniteto, višjo kredibilnost v očeh strank in poslovnih partnerjev ter tehnično zaščito pred kopiranjem znaka kvalitete na druge spletne strani. Metodologija je že prenesena v 5 drugih držav, potekajo tudi dogovori za nadaljnjo širitev. Excellent SME je požel že več nacionalnih in mednarodnih nagrad in pohval.

Mag. Damir Lovenjak iz Coface Slovenija d.o.o. je spregovoril o osnovah dobre bonitete ter ključnih finančnih pokazateljih, ki zagotavljajo ohranitev certifikata. Bonitetno poročilo je po njegovih besedah orodje za odločanje o poslovanju na odprt račun. Je odsev, zrcalo podjetja, ki je bilo nepristransko ocenjeno. Bistvo je določanje verjetnosti stečaja / insolventnosti v 12 mesecih od dneva določitve ocene. Med osnovami dobre bonitetne ocene je poudaril večja kratkoročna sredstva od obveznosti, podjetje ne sme imeti čiste izgube v tekočem letu in / ali izgube poslovanja v zadnjih 2 poslovnih letih. Kapital mora predstavljati vsaj 20% celotnih sredstev, v zadnjih 6 mesecih ne sme imeti daljšega obdobja blokiranih računov oziroma trenutnih blokad. Kratkoročne obveznosti morajo biti nujno nižje od letnih prihodkov. Vse te pogoje imetniki certifikata izpolnjujejo, zato je njihovo poslovanje nadpovprečno. Lovenjak je pri tem opozoril, da ni nujno, da podjetje certifikat tudi ohrani. Če se ocena spremeni, ga seveda lahko izgubi. Vsaj enkrat letno namreč izvajajo ocenjevanje oz. tudi vmes, v kolikor pride do negativnih informacij.

Spletni certifikat prinaša tudi zaščitno spletne strani, kar je razložil Aleš Lipičnik iz podjetja Connet. Kot je dejal, certifikat omogoča zaščito pred kopiranjem in krajo identitete na spletu ter ščiti izdajatelja in imetnika. Osnovni namen uporabljene SafeSigned tehnologije je onemogočanje ponarejanja samega znaka. Uporabniku omogoča posebni podpis certifikata, ki daje možnost preverjanja avtentičnosti certifikata brez klika.

Stanje in razvoj Excellent SME Srbija je prikazal Đorđe Živanović, direktor Coface Srbija. S projektom, ki je usmerjen v promocijo mikro, malih in srednjih podjetjih, so začeli novembra 2012. Poleg 521 nosilcev certifikata je 745 prijavljenih potencialnih imetnikov certifikata. Največji delež nosilcev je s področja predelovalne industrije (skoraj 34%), najmanjši pa s področja oskrbe z električno energijo, plinom, paro in klimatizacijo (blizu 2%).

Kot je na koncu dodala Mojca Osojnik, je sistem, ki je v uporabi v Srbiji, povsem identičen slovenskemu, kar predstavlja poseben pomen tudi za slovenska podjetja, ki tam poslujejo. Srbsko podjetje s certifikatom je enako zaupanja vredno kot slovensko. S tem stranke in poslovni partnerji imetnika spletnega certifikata pridobijo večjo varnost poslovanja, večje zaupanje ter lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganji.

Posebni gost dogodka je bil režiser Rok Biček, režiser filma razredni sovražnik.

Več o certifikatu Excellent SME Slovenia je objavljeno na spletnih straneh GZS.

Dodatne informacije: mag. Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.