Mediji

Razdolžitev gospodarstva – zadnja priložnost?

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira dopolnitev insolvenčne zakonodaje (novela ZFPPIPP-F), ki prinaša dodatne možnosti za pravočasno prestrukturiranje prezadolženih podjetij in ohranjanje zdravih jeder in delovnih mest.

Ministrstvo za pravosodje je upoštevalo naše zahteve, da se za mnenje povpraša tudi tuje strokovnjake in prepreči nedopustno konkurenco dveh zakonov, ki bi urejala isto materijo.

Rešitve, ki jih predlog novele zakona prinaša, še vedno niso idealne, pomenijo pa viden napredek. Z novimi orodji in instrumenti bo omogočil bistveno večjo uspešnost in učinkovitost bodočih postopkov prestrukturiranja, nikakor pa ne na račun poslabšanja položaja delavcev in tudi ne manjših upnikov.

Pričakujemo, da bo zakon sprejet še letos in da bo takoj stopil v veljavo, ker bo:
- omogočil ohranitev »zdravih jeder«;
- preprečil izčrpavanje (krajo) premoženja v insolvenčnih podjetjih s strani lastnikov in managementa;
- ohranil podjetja, delujoča na način, da bodo upniki najoptimalneje poplačani;
- dosegel, da se bodo ukrepi izpeljali hitro in transparentno, vključno s prevzemom lastništva, vodenja in nadzora;
- dosegel sodelovanje bank in drugih zavarovanih upnikov, tudi njihovo participacijo pri izgubah, ki bodo posledica prestrukturiranja;
- omogočil institut hitrejše, cenejše in poenostavljene male prisilne poravnave.

Vendar samo sprejem zakona ne bo dovolj. Dolžniki in upniki, vključno z državo, se bodo morali v naslednjih mesecih spopasti z izjemnim dolgom 10.000 podjetij na robu insolventnosti in ostalega dela prezadolženega slovenskega gospodarstva. Učinkovito izvajanje tega zakona za finančno, lastniško in poslovno prestrukturiranje podjetij je mogoče zadnja priložnost, ki je kljub pomanjkljivostim ne smemo izpustiti iz rok. Na to nas vse bolj opozarja tudi Evropska unija.

Na GZS posebej opozarjamo, da je v tem nestabilnem obdobju gospodarstvu potrebno zagotoviti vsaj leto zakonodajne stabilnosti in dopustiti, da instituti novega zakona zaživijo, še preden jih spreminjamo. Zavedati se je potrebno, da je ZFPPIPP v zelo kratkem obdobju njegovega obstoja postal cokla v razvoju, ne samo zaradi pomanjkljivih rešitev, temveč posledično tudi zaradi nenehnih sprememb.

Pričakujemo, da bo Vlada predlog novele potrdila in da Državni zbor RS postopka sprejema zakona v predlagani vsebini ne bo oviral. Izvajanje v noveli vključenih novih rešitev nujno potrebujemo, in to takoj po sprejetju zakona. Časa za čakanje ni več.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.