Mediji

Stresni testi bank: Danes je dan čistih računov.


mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS

Kolikor je danes dan čistih računov, pa je tudi dan upanja, da se bomo iz preteklih napak vendarle kaj naučili. Domača naloga nas namreč šele čaka. Po finančni sanaciji bank je nujno tudi prestrukturiranje prezadolženega gospodarstva. Brez rasti gospodarstva bo čez čas spet potrebna sanacija bank.

Danes objavljeni rezultati stresnih testov bank so trenutek streznitve za Slovenijo - bilanca stanja in bilanca preteklosti. Posledica številnih napačnih politik, pohlepa, korupcije, kriminala, napačnih poslovnih odločitev, blokade reform …

Draga davkoplačevalska dokapitalizacija bank v vrednosti ca. 3,5 mrd evrov (NLB, NKBM, Abanka, Factor banka in Probanka) terja od vseh pristojnih:

  • transparentno privatizacijo državnih bank,
  • resen pristop k strokovnemu, transparentnemu in kakovostnemu prestrukturiranju prezadolženih podjetij oziroma njihovih zdravih jeder, kar bo trajalo tudi nekaj let,
  • močne ekipe kriznih menedžerjev za kakovostno prestrukturiranje, ki jih ta hip v Sloveniji po našem mnenju ni dovolj, zato potrebujemo hitro in kakovostno usposabljanje takšnih kadrov,
  • odločno uporabo novih določil insolvenčne zakonodaje za pravočasno in hitro prestrukturiranje podjetij po nareku upnikov in na račun dosedanjih lastnikov, vse s ciljem ohranitve čim večjega števila perspektivnih delovnih mest,
  • transparenten prenos slabih bančnih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in učinkovito upravljanje s temi terjatvami (bodisi njihovo transparentno prodajo ali upravljanje podjetij, vse s ciljem čim višjega iztržka za davkoplačevalce in hkrati v smeri dolgoročne strategije za upravljana podjetja),
  • predvsem pa ponovno zaupanje javnosti, torej davkoplačevalcev, kar je edino možno z odločnimi preiskavami in pregonom gospodarskega kriminala in korupcije, torej sumov kaznivih dejanj v podjetjih, bankah in javnem sektorju - v preteklosti in prihodnosti.

Slednje je možno le ob maksimalnem sodelovanju in čim večji odpravi tajnosti podatkov, potrebnih za preiskave in pregon korupcije, kriminala, pa tudi ob odločni podpori vlade sodobnim oblikam boja proti sivi ekonomiji.

Boj za pravno državo bo eden od ključnih elementov slovenske prihodnosti. A samo z njim nam ne bo uspelo. Če želimo Slovenijo spraviti s kolen na noge, bomo nujno morali čim prej tudi:

  • izboljšati poslovno okolje, da bomo atraktivni več investitorjem,
  • odpraviti birokratske in druge ovire za razvojne strateške investicije,
  • izvesti resne reforme zdravstva, trga dela, javnih naročil …

Danes je dan čistih računov. Jutri je nov dan. Dan za Drugo Slovenijo.

Fotogalerija





 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.