Mediji

Embalaža, funkcionalna, privlačna in eko

Ljubljana, 13. december 2013 - Na današnji konferenci, ki je potekala na Gospodarski zbornici Slovenije, namenjeni okoljskemu oblikovanju embalaže in vlogi, ki jo pri tem lahko odigrajo novi materiali, se je zbralo več kot sto udeležencev, ki se tako ali drugače soočajo z embalažo v živilski industriji, v vlogi proizvajalcev embalažnih materialov, embalerjev, industrijskih oblikovalcev, zbiralcev in predelovalcev odpadne embalaže.

Odpadna embalaža predstavlja pomemben delež gospodinjskih odpadkov. Statistike kažejo, da je količina odpadne embalaže neposredno odvisna od gibanja BDP. Prvi občuten padec v skupni količini nastale odpadne embalaže je bil opažen šele ob pojavu gospodarske krize, ko so skupaj z BDP padle tudi količine odpadne embalaže.

Čeprav podjetja izvajajo ukrepe za zmanjšanje količin embalaže, ki jo dajejo s proizvodi na trg, zahteve sodobnega življenja, s potrebami po raznovrstnih in kvalitetnih proizvodih, terjajo embalažo, ki nudi proizvodu zadostno in primerno zaščito na njegovi poti od proizvodne linije do kupca.

Upoštevanje okoljskih vplivov skozi življenjski krog embalaže je pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati ob snovanju nove ali optimizaciji obstoječe embalaže. Vendar ekodizajn ali okoljsko oblikovanje embalaže ne sme biti osredotočeno le na zmanjšanje količin uporabljene embalaže, saj slednja opravlja več pomembnih funkcij od trenutka, ko s proizvodom zapusti proizvodnjo linijo, do trenutka, ko embalirano blago pristane pri kupcu in jo slednji odvrže.

Embalaža ima še posebej velik pomen pri ohranjanju kakovosti in neoporečnosti živil in pijač. V manj razvitih državah, kjer uporabljajo manj embalaže, se kar polovica pridelane hrane pokvari, še preden pride do kupca.

Ob izboru embalaže morajo proizvajalci živil in pijač ustrezno skrb posvetiti tudi varnosti embalažnih materialov in predpisom o stikih teh materialov z živili z vidika zdravja, varnosti in zaščiti potrošnikov.

Embalaža mora biti privlačna in se prilagajati novim potrebam in željam kupcev. Vse več je na primer gospodinjstev z eno osebo, ki potrebujejo posamezen obrok, ki je ločeno embaliran. Večje količine hrane, pakirane v praviloma bolj ekonomični embalaži, za njih niso primerne, saj vodijo v večje količine neporabljene in zavržene hrane pri potrošniku.

Novi in vedno kakovostnejši obstoječi materiali, skupaj z razvojem izboljšanih tehnologij embaliranja in spremljanja pogojev, v katerih se znajde embalirano blago po distribucijski verigi, igrajo pomembno vlogo pri zmanjšanju količin embalaže, ki prihaja na trg z izdelki.

Predstavitve na današnji konferenci so pokazale, da morajo vsi v embalažni verigi od snovalcev embalažnih materialov in embalaže kot sestavni del izdelkov, proizvajalcev do zbiralcev in predelovalcev odpadne embalaže, stalno spremljati možnosti, ki jih nudi razvoj novih materialov in tehnik.

 

 

 

Služba za varstvo okolja GZS

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.