Mediji

S španskimi podjetji o poslovnih priložnostih

Ljubljana, 11. marec 2014 - V spremstvu manjše gospodarske delegacije je Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) danes obiskal španski zunanji minister José Manuel García – Margallo, ki je spregovoril o trenutni gospodarski situaciji v Španiji in tamkajšnjih poslovnih priložnostih ter možnostih skupnega nastopanja na tretjih trgih. Udeležence je nagovoril tudi novi slovenski gospodarski minister Metod Dragonja.

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, je uvodoma izpostavil izmenjavo izkušenj in znanj med slovenskimi in španskimi gospodarstveniki ter združitev moči za nastope na tretjih trgih, saj »verjamejo, da so lahko skupaj na tretjih trgih bolj uspešni.« Medtem, ko ima Španija dobre odnose v Afriki, Latinski Ameriki, ima Slovenija tradicionalno dobre odnose z JVE ter Bližnjim in Daljnim vzhodom. Dotaknil se je tudi pomanjkanja likvidnostnih sredstev ter še vedno ne povsem saniranega finančnega sistema. Današnje srečanje vidi kot dobro priložnost za izmenjavo informacij in izkušenj, da bi pogledali, kaj bi skupaj lahko dosegli tudi na tretjih trgih, kaj bi naredili, da bi bili bolj konkurenčni in bolj uspešni.

Dr. Stanislav Raščan,generalni direktor Direktorata za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve, je potrdil tesne politične, poslovne in kulturne odnose med obema državama. Poudaril je, da sodi ekonomska diplomacija med ključne aktivnosti ministrstva za zunanje zadeve. Glede blagovne menjave med državama je opozoril na njeno rahlo zmanjšanje v zadnjih letih in izrazil prepričanje, da je mogoče spet doseči blagovno menjavo iz let 2007 in 2008, ko je presegla 850 mio evrov. Slovenske neposredne tuje naložbe so konec leta 2012 kumulativno znašale 18,6 mio evrov, španske v Slovenijo pa 6,7 mio evrov. Raščan vidi velike priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenije, Metod Dragonja, je izpostavil pomen gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Španijo, ki temelji na tesnih vezeh, prijateljstvu in medsebojnem zaupanju. Največje možnosti za krepitev sodelovanja vidi na področju energetike, okoljske tehnologije, IKT, hrane in biotehnologije, tehnoloških platform ter turizma. Napovedal je več gospodarskih delegacij v obe smeri. Poudaril je pomen neposrednih tujih naložb, pri čemer pa je za privabljanje tujih investitorjev treba izboljšati slovensko poslovno okolje in izvesti potrebne strukturne reforme.

José Manuel García – Margallo, zunanji minister Španije, je dejal, da je problem EU problem konkurenčnosti, kar je veljalo tudi že pred krizo. Potrebno je pospešiti bančno, fiskalno in gospodarsko integracijo. Spregovoril je tudi o tem, kako se je Španija spopadla s krizo, ki je Španijo zelo prizadela. Soočali so se z veliko zadolženostjo, nepremičninskim balonom, izgubo konkurenčnosti. Sledila je vse večja brezposelnost, rast primanjkljaja, padec BDP, negativne posledice v finančnem sektorju. Začeli so s fiskalno konsolidacijo, izvedli reformo finančnega sektorja, hkrati pa so pridobili pomoč EU ter zaostrili kapitalske pogoje za banke. Izvedli so tudi nujne strukturne reforme. Posledično so uspeli izboljšati konkurenčnost in dvigniti produktivnost. Izvoz je postal gonilo gospodarske rasti. Zunanji minister vidi velike možnosti za najrazličnejše oblike poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Španijo, tudi za »joint ventures«.

V okviru današnjega dogodka je potekalo okoli 50 bilateralnih srečanj med slovenskimi in španskimi gospodarstveniki, kot je povedal Aleš Cantarutti, direktor Centra za mednarodno poslovanje pri GZS.

Dogodek so organizirali Javna agencija SPIRIT Slovenija, Gospodarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo RS za zunanje zadeve v sodelovanju s španskim veleposlaništvom v Sloveniji.

Dodatne informacije: mag. Tajda Pelicon, 01 5898 413

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.