Mediji

Regionalni razpisi za Priznanja za najboljše inovacije 2013 že objavljeni!

Na Gospodarski zbornici Slovenije že osemnajst let nagrajujemo inovacije slovenskih inovatorjev, inovativnih podjetij, raziskovalnih institucij ter drugih organizacij.

Podjetja lahko preko razpisov Območnih in Regionalnih gospodarskih zbornic prijavijo tehnološke inovacije, torej nove inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije proizvodnje. Prijavijo pa bodo lahko tudi inovacije, ki izhajajo iz netehnoloških področij, to so storitvene, organizacijske, procesne, socialne inovacije, inovacije na področju trženja, idr.

Prednosti za prijavitelje so:

  • promocija podjetja in inovacije preko portala www.gzs.si v Sloveniji,
  • promocija podjetja in inovacije v tujini (preko povezav GZS v tujini),
  • podeljene diplome oz. priznanja inovatorjem in podjetjem,
  • medijska odmevnost na regionalni in nacionalni ravni.

Kdo se lahko prijavi

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji in poslovni subjekti z drugimi organizacijskimi oblikami (npr. zavodi, instituti, fakultete …), ki so registrirani v Sloveniji. Prijavitelj se prijavi na razpis v regiji, v kateri ima uradno prijavljen sedež poslovnega subjekta.

Kako poteka izbor najboljših inovacij

Izbor Priznanj za najboljše inovacije poteka dvostopenjsko.

Na prvi stopnji Območne in Regionalne gospodarske zbornice razpišejo natečaje za najboljše inovacije preteklega leta. Prijavljene inovacije so ocenjene po usklajenih merilih oz. pravilniku, ki velja tako na regionalnem kot tudi na nacionalnem nivoju. Upoštevane so vse inovacije, ki ustrezajo razpisnim pogojem, najboljše pa so v okviru natečaja tudi nagrajene (z zlatim, srebrnim, bronastim priznanjem oz. diplomo).

Na drugo, torej nacionalno stopnjo, se uvrstijo najboljše inovacije iz trinajstih regij Slovenije, ki tekmujejo za »priznanje za najboljšo inovacijo GZS na nacionalni ravni«.

Slavnostna podelitev Nacionalnih priznanj GZS za najboljše inovacije bo potekala septembra 2014.

Regionalni razpisi »Priznanja za najboljše inovacije« so objavljeni na:

//60443

Dodatne informacije: Simona Rataj, E: Simona.Rataj@gzs.si, T: 01 58 98 139

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.