Mediji

Povečana uporaba recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov


Novinarska konferenca ob zaključku projekta ReBirth

Ljubljana, 5. junij 2014: Danes je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta REBIRTH. Projekt ReBirth, ki je namenjen promociji recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu, finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Konferenca je potekala v sklopu Okoljskega dne gospodarstva, s katero so na GZS obeležili tudi Svetovni dan okolja.

Na zaključni konferenci so gostje in partnerji projekta predstavili aktivnosti in rezultate projekta ter možnosti uporabe gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu.

U uvodnem nagovoru je mag. Tanja Bolte, generalna direktorica direktorata za okolje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje dejala: »Projekti, kot je Rebirth so za nas pomembni, še bolj so pa pomembni za naše otroke. Ministrstvo bo natančno pregledalo predloge ob zaključku projekta in jih umestilo v nove strateške dokumente, kot je Strategija o ravnanju z odpadki.«

Glede na dejstvo, da je v letu 2012 nastalo 4,4 milijone ton odpadkov, od tega kar 28% odpadkov iz termičnih procesov in 15% gradbenih odpadkov, se slovenska podjetja vse bolj zavedajo pomena obravnave odpadkov kot vira surovin in iščejo nove poti njihovega ravnanja. Podjetja in občane ta vidik zanima in iščejo rešitve, ki namesto odlaganja omogočajo recikliranje teh odpadkov.

Znanje in povezovanje strok sta ključnega pomena za prepoznavanje odpadkov kot vira surovin in preusmeritev toka odpadkov v postopke predelave in uporabe namesto naravnih virov. Še zlasti perspektivni so gradbeni odpadki in odpadki iz termičnih procesov, na primer jeklarske žlindre, elektrofiltrski pepeli, livarski peski..., ki predstavljajo pomemben tok odpadkov, zaradi svojih lastnosti pa tudi potencialni vir surovin za uporabo v gradbeništvu. »Pomembno vlogo pri tem imajo tudi država in občine, ki z ustrezno zakonodajo in spodbudami, na primer z zelenim javnim naročanjem (predvsem pri gradnji cest), lahko pospešijo koristno rabo tovrstnih alternativnih materialov,« je opozorila Janja Leban iz Gospodarske zbornice Slovenije.

Občinski inšpektor mag. Gregor Jarkovič je opozoril na problematiko divjih odlagališč v Sloveniji: »Kljub temu, da je težko ali skoraj nemogoče natančno opredeliti koliko je v RS divjih odlagališč, strokovnjaki na podlagi znanih okoliščin in dejstev sklepajo, da jih je nekje med 30.000 in 40.000, predvsem gradbenih.«

Mag. Jure Leben iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije, vodja projekta ReBirth, je ob zaključni konferenci, zdaj že tretje leto trajajočega projekta povzel dosedanje spodbudne rezultate projekta: »Izjemno dobra obiskanost strokovnih delavnic, praktičnih prikazov in predavanj, kot tudi potujoče razstave, ki je gostovala v številnih slovenskih krajih, govori v prid boljši ozaveščenosti o možnostih recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov. Zaključki projekta bodo v pomoč lokalnim skupnostim in podjetjem pri izvajanju novih projektov ter ministrstvom pri oblikovanju zakonodajnih okvirov.«

Več o projektu: http://www.re-birth.eu

 

Kontakt za medije: Kristina Sever, Mayer McCann, 01 563 65 93 kristina.sever@mayermccann.com

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.