Mediji

Minister Židan: eno so besede, drugo ravnanja!

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ostro protestira proti nepreglednemu sprejetju okoljske uredbe, kot si jo je pretekli petek privoščila Vlada RS na predlog ministra Dejana Židana.

Vlada RS je v petek, 4. julija 2014, popoldan na korespondenčni seji sprejela Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje - zgolj z argumentom, da se s tem odpravlja ugotovljena neskladnost zakonodaje RS z zahtevami Direktive 2011/92/EU in da je sprejem uredbe nujen za črpanje EU sredstev, ne pa tudi z ustrezno presojo učinkov na gospodarstvo.

Gospodarska zbornica Slovenije od 20. marca 2014 naprej z ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) o vsebini uredbe ni prejela nobenih informacij, četudi gre za pomemben dokument, ki ima zagotovo velik vpliv na že tako katastrofalno dolge in drage postopke umeščanja objektov v prostor.

Če nas ne bi z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v petek zjutraj opozorili na spornost nekaterih določil uredbe, ne bi njenega končnega predloga niti videli, kaj šele, da bi lahko v zadnjem trenutku vplivali na ne dovolj premišljene rešitve. Verjetno bi v tem primeru v uredbi ostale celo določbe, ki bi omogočile retroaktivne učinke pri presoji vplivov na okolje. Na srečo so bile te določbe pozneje umaknjene.

MKO s takim ravnanjem sprejemanja uredbe povzroča škodo in nove dvome v preglednost postopkov priprave in sprejemanja predpisov, čeprav se prav minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana pogosto zavzema za demokratične in pregledne postopke. A besede so eno, ravnanja pa žal kažejo prav nasprotno.

Takšno nesprejemljivo postopanje okoljskega dela MKO se ni zgodilo prvič. To daje slutiti, da gre za povsem zavestno in načrtno delovanje. Naj spomnimo, da je MKO enako mačehovsko do gospodarstva delovalo tudi pri širitvi Nature 2000 spomladi lani, ki jo je na GZS predstavilo tik pred odločitvijo, čeprav smo za predstavitev širitve zaprosili nekaj mesecev pred tem. Sedaj nam na enak način obeta novo razširitev, brez vključevanja prizadetih deležnikov.

GZS proti takšnim ravnanjem MKO ostro protestira in jih označuje kot izrazito nepregledna. Kako naj si drugače tolmačimo dejstvo, da je bila uredba sprejeta kljub našemu pozivu, v katerem smo opozorili, da:

  • je potrebno učinke uredbe na področju, ki že danes zavira zagon investicij, nujno dosledno oceniti,
  • mora uredba jasno opredeliti kriterije, kdaj je potrebna presoja vplivov na okolje, da ne bo odločitev o tem prepuščena subjektivni presoji uradnika,
  • uredba ne sme imeti retroaktivnih učinkov.

 

Mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS: »Uredba  ne  podaja ocen učinkov na gospodarstvo z vidika trajanja postopkov ter stroškov, ki bodo dodatno znižali konkurenčnost gospodarstva. Dejstvo je, da je škodljive posledice že danes mogoče predvideti. Sprašujemo se, komu koristi takšno nepregledno delovanje?« 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.