Mediji

Spet grozi zamuda pri črpanju EU sredstev. Bo kdo odgovarjal?

Ljubljana, 18. julij 2014 - Gospodarstvo je ogorčeno nad zavlačevanjem vodstva Vzhodne kohezijske regije in škodo, ki jo to lahko povzroči. Pričakujemo odgovorno ravnanje predsednika razvojnega sveta. Brez Partnerskega sporazuma Slovenije za FP 2014-2020 ne bo dostopa do EU sredstev.

Slovenija v načrtovanju porabe evropskih sredstev v finančni perspektivi še sledi rokom, ki jih je postavila Evropska komisija. Za ta namen so v teku priprave in sprejemanje strateških dokumentov, med katerimi mora biti najprej sprejet Partnerski sporazum (PS), za tem pa še Operativni program in Strategija pametne specializacije.

S sprejemom PS in ostalih dokumentov se mudi, ker potrebuje Slovenija dostop do evropskih sredstev že v letu 2015. V kolikor dokumenti v Bruselj ne bodo posredovani do začetka septembra, bodo zaradi oblikovanja nove zasedbe Evropske komisije obravnavani z nekaj mesečnim zamikom, dostop do EU sredstev pa zamaknjen v leto 2016.

Da bi to preprečili, bi morala Vlada RS Partnerski sporazum potrditi najkasneje v četrtek, 23.7.2014; pogoj za to pa je, da ga potrdita tudi razvojna sveta (RS) zahodne in vzhodne kohezijske regije (KohR). RS zahodne KohR je svoj del naloge že opravil, PS je potrdil brez pripomb, medtem ko se postopki usklajevanja in potrjevanja v vzhodni KohR zavlačujejo do skrajnosti.

Gospodarstvo na te zamude opozarja že mesece. Na nekooperativnost vodstva razvojnega sveta vzhodne KohR so nekaj mesecev opozarjali člani razvojnega sveta iz gospodarstva. Na dopolnitve PS in sklic seje razvojnega sveta te regije je pozivala tudi Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko. Do danes brez odziva.

Izredna seja RS vzhodne KohR je danes šele na pritiske iz gospodarstva sklicana za torek, 21.7.2014.

Gospodarstvo je nad takšnim zavlačevanjem ogorčeno. Še posebej, če so razlogi za to interesi posameznih interesnih skupin, ki niso skladni s pravili financiranja projektov z evropskimi sredstvi v novi perspektivi in z mnenjem večine ostalih deležnikov.

Dejstvo je, da evalvacije dosedanjega sistema porabe evropskih sredstev, ki jih je pripravil organ upravljanja kohezijske politike, kažejo na to, da je z evropskimi razvojnimi sredstvi potrebno ravnati bolj gospodarno. Načrtovanje in poraba teh sredstev za zidove, za razdrobljene projekte z nejasnimi cilji, kako naj bi prispevali k novim delovnim mestom, k bolj usposobljenim kadrom, k dodani vrednosti, h konkurenčnosti produktov in storitev na domačem in tujih trgih, k privlačnosti Slovenije za nove investitorje, v bodoče ni več sprejemljiva. Da je to potrebno korenito spremeniti, da morajo to jasno odražati dokumenti, ki jih Slovenija pripravlja za novo perspektivo, terja tudi Evropska komisija.

Če PS ne bo sprejet v času še operativnih vlad v Sloveniji in Bruslju, bodo posledice za državo in gospodarstvo lahko tudi usodne:

  • Dostop do evropskih sredstev od 300 do 400 milijonov evrov razvojnega denarja iz perspektive 2014-2020 v letu 2015 še ne bo mogoč;
  • Investicijski ciklus, ki bi ga bilo mogoče financirati z EU razvojnimi sredstvi, se bo skrajšal za najmanj leto in pol;
  • Omejen dostop do EU sredstev v letu 2016 pomeni nov šok in dodatno blokado za trg investicij in vlaganj v razvoj, tudi za subvencije v kmetijstvu. S tem bo ogrožen ne le tehnološki in družbeni razvoj, temveč tudi trg investicij v letu 2016, kar bo negativno vplivalo na rast BDP in delovna mesta.

Nedopustno je, da bi ob soglasju Razvojnega sveta Zahodne KohR ter podpori gospodarstvenikov v Razvojnem svetu Vzhodne KohR Partnerski sporazum ostal do nadaljnjega v zraku, ker da se s sprejemom ne mudi.

Pričakujemo, da bo predsednik razvojnega sveta ne glede na argumente moči, ki mu jih daje Poslovnik razvojnega sveta, ukrepal v duhu interesov Slovenije. Ne le za projekte v gospodarstvu in RR institucijah, temveč tudi za okoljske in druge projekte lokalnih skupnosti.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.