Mediji

Dovolj je igric s tretjo razvojno osjo

Koroški in savinjsko-šaleški gospodarstveniki se že 12 let zaman trudimo, da bi se končno začela izgradnjo tretje razvojne osi. Po 12 letih, ne samo, da ta še ni zgrajena, temveč ni niti projektne dokumentacije, niti ni v celoti določene trase! Pa čeprav se je stroka do sprejemljive trase že zdavnaj opredelila.

Od nove Vlade RS zahtevamo, da se takšno neodgovorno ravnanje pristojnih takoj konča in da se nova Vlada RS zaveže:

  • da bo tretjo razvojno os uvrstila med gospodarske in razvojne prioritete in tako zagotovila skladen regionalni razvoj ter ustvarila možnosti za konkurenčnost našega gospodarstva in ohranitev delovnih mest, 
  • da se v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od enega leta, določi celotna trasa od A1 do Avstrije in da se v nadaljnjih dveh letih izdela projektna dokumentacija, 
  • da se izgradnja tretje razvojne osi uvrsti v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja javne prometne infrastrukture v RS do leta 2020, v skladu s finančnimi možnostmi.

Razlogov za upravičenost takšne zaveze je veliko.

Dnevni promet v Savinjsko-šaleški regiji iz smeri Šaleške in Zgornje Savinjske doline do avtoceste dosega na relaciji Velenje - Arja vas 17.000 vozil, na relaciji Letuš - Šentrupert pa še dodatnih 7.600 tisoč vozil, skupaj torej 24.600 vozil. Za primerjavo: dnevni promet niti na severnoprimorski hitri cesti niti na prekmurski avtocesti ne dosega 10.000 vozil. Vsako minuto pripelje v skladišče Gorenja v Velenju eno tovorno vozilo; skupaj 67.000 tovornih vozil na leto.

Samo v Savinjsko-šaleški regiji imamo največjo izvozno družbo Gorenje, kar nekaj hitro rastočih podjetij, to je gazel, in podjetja iz zelo različnih področij predelovalne industrije: BSH Hišni aparati, KLS Ljubno, Plastika Skaza itn. Kar 63 odstotkov gospodarstva predstavlja predelovalna industrija.

Na Koroškem smo priče uspešnemu prestrukturiranju gospodarstva. Center gospodarske moči se je iz Slovenj Gradca preselil v Mežiško dolino, kjer  poleg ostalih podjetij svoje poslovanje širita skupini SIJ in TAB, načrtujeta nove naložbe in sta pomembna zaposlovalca. Koroška podjetja in njeni prebivalci so danes do slovenskih avtocest med vsemi v državi oddaljeni najdlje, tako po razdalji in kot kaže tudi po času izgradnje sodobne prometnice, ki je za razvoj te regije nujno potrebna.

Če v najkrajšem možnem času ne bo sodobnejše prometne povezave, delovna mesta ne bodo ugašala samo v predelovalnih dejavnostih, ampak tudi v turizmu, kjer gostje, zlasti iz tujine, raje izbirajo destinacije, ki so lažje in hitreje dostopne. 

V zadnjem času smo še posebej zaskrbljeni, ker na obstoječih regionalnih cestah, zlasti na relaciji Arja vas - Velenje, zaradi dotrajanosti objektov prihaja do enostranskih zapor prometa. Vse pogostejše vremenske ujme pa povzročajo daljšo ali krajšo neprevoznost cest in s tem motnje pri rednih dobavah tukajšnjega gospodarstva.

Gospodarstvi Savinjsko-šaleške regije in Koroške ustvarita skupaj osem odstotkov slovenskih prihodkov na tujih trgih in 9 odstotkov neto dodane vrednosti v Republiki Sloveniji. Zato upravičeno pričakujemo, da bo severni del tretje razvojne osi zgrajen bistveno hitreje, kot je doslej trajalo neodgovorno ravnanje pristojnih pri pripravi na gradnjo.

GZS-Območna zbornica Koroška                Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica

Mojca Kert                                              dr. Cvetka Tinauer

 

Predsednica                                            Predsednica

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.