Mediji

Mačehovski odnos države do avtobusnega prevoza in izvajanja javnega cestnega potniškega prometa v Sloveniji

Ljubljana, 25. november 2014 – Avtobusna podjetja, člani Združenja za promet v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, že več kot osem mesecev opozarjajo pristojno Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za infrastrukturo na nerazumno in absurdno obnašanje države do avtobusnega prevoza in izvajanjajavnega cestnega potniškega prometa v Sloveniji.

Rok uveljavitev znižanja davčne osnove za 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva se izteče konec leta!

Postopki za sprejem zakonodaje, ki bo podlaga za pripravo razpisa za podelitev novih koncesij za izvajanje Gospodarske javne službe javni potniški prevoz v cestnem prometu pa bi se morali že začeti!

Na Ministrstvo za finance je bilo naslovljeno že več pobud za spremembo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), saj z letošnjim letom ni več izjeme za uveljavitev znižanja davčne osnove za 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, in sicer pri avtobusih z motorji, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO V,EURO V EEV in EURO VI.

Na Ministrstvu za infrastrukturo se trudimo dobiti ustreznega sogovornika, ki bo lahko nakazal strategijo bodočega izvajanja javnega cestnega potniškega prometa v Sloveniji. Prihodnje leto koncesionarjem namreč potečejo veljavne koncesijske pogodbe za izvajanje javnega cestnega potniškega prometa, poleg tega pa je to skrajni rok za objavo razpisa za podelitev novih koncesij za izvajanje Gospodarske javne službe javni potniški prevoz v cestnem prometu.

Na Združenju za promet, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in združuje večino avtobusnih podjetij, smo že večkrat v letošnjem letu predlagali zakonodajalcu spremembo določil Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), in sicer v delu, ki se nanaša na znižanje davčne osnove za 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva.

Prepričani namreč smo, da je pri opredelitvi izjem neustrezno izpadla izjema pri avtobusih z motorji, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO V,EURO V EEV in EURO VI. Še za leto 2013 so bili namreč izjema avtobusi z motorji, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO IV. V letošnjem letu pa izjema pri znižanju davčne osnove za 40 % velja le za avtobuse z motorji na hibridni ali električni pogon. Da gre za neustrezno opredelitev izjem nakazuje tudi ohranitev izjeme pri olajšavah za tovorna motorna vozila z motorji, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Odprava znižanja davčne osnove za 40 % investiranega zneska za avtobuse preseneča tudi zaradi prizadevanja in jasne ambicije države, da spodbudi razvoj in uporabo javnega potniškega prometa v Sloveniji. Poleg tega Agencija RS za okolje opozarja že več let, da se je lastništvo osebnih avtomobilov v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih skoraj podvojilo, stopnja motorizacije pa presega stanje v številnih gospodarsko najrazvitejših državah Evropske Unije.

Slovenija mora zato na področju javnega prometa stopiti v korak z drugimi evropskimi državami. Sodobni trendi mobilnosti temeljijo na sodobnem, uporabniku prijaznem javnem potniškem prometu, kar poleg ustreznega sistema javnega potniškega prometa pomeni tudi sodoben vozni park javnega prometa.

V Sloveniji je vozni park avtobusov izrazito zastarel, saj je povprečna starost avtobusov še vedno 10,5 let. V zadnjih letih se je starost avtobusov izboljšala, vendar smo prepričani, da bo pozitiven trend tudi zaradi odprave te izjeme za avtobuse z motorji, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO V,EURO V EEV in EURO VI, zopet zastal.

Glede izvajanja javnega cestnega potniškega prometa je v naši in evropski zakonodaji določen datum 31.12.2015, ko je najkasneje potrebno izpeljati podelitev koncesij za izvajanje Gospodarske javne službe javni potniški prevoz v cestnem prometu. Na Ministrstvu za infrastrukturo smo se sredi leta dogovorili, da bodo še pred koncem letošnjega leta podana izhodišča za izvedbo razpisa za podelitev koncesij ter predstavljena strategija bodočega izvajanja javnega cestnega potniškega prometa. Žal pa do danes na ministrstvu niso zagotovili kompetentnega sogovornika, ki bi lahko odgovarjal na številna vprašanja vpletenih avtobusnih prevoznikov. Zaradi zahtevnosti postopkov pri razpisu za podelitev novih koncesij med avtobusnimi prevozniki upravičeno obstaja bojazen, da bo ministrstvo zaradi pomanjkanja časa zopet sprejelo nepremišljene in napačne ukrepe in postavilo pod vprašaj korektno izpeljavo javnega razpisa, kar smo bili priča že v letu 2010.

Več informacij:

Robert Sever, direktor združenja za promet
01 58 98 231
robert.sever@gzs.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.