Mediji

UO GZS za prekinitev pogajanj za Socialni sporazum

Ljubljana, 2. decembra 2014 – UO GZS se je na današnji seji izrekel za prekinitev sodelovanja na pogajanjih za Socialni sporazum za gospodarsko rast in nova delovna mesta 2015-16. Seznanil se je s ključnimi vsebinami iz Gospodarskega memoranduma GZS o prioritetah ter podprl ostro nasprotovanje dodatnim obremenitvam gospodarstva iz naslova rebalansa proračuna za leto 2015. Sprejel je tudi predlog integralnega plana GZS za leto 2015.

Goran Novković, svetovalec generalnega direktorja GZS, je člane UO seznanil s ključnimi poudarki iz Gospodarskega memoranduma, krovnega dokumenta GZS, ki zajema 36 prioritetnih predlogov za izhod Slovenije iz krize (Gospodarski memorandum je objavljen na /66339). Med ukrepi je med drugim izpostavil razbremenitev bruto stroškov dela, ukrepe za izboljšanje plačilne discipline ter zahtevo po takojšnem pristopu k reformi zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja (najpozneje v prvem četrtletju leta 2015). Poudaril je pomen povečanja učinkovitosti delovanja državne in širše javne uprave ter nujnost takojšnje nadgradnje in dokončanja Strategije pametne specializacije (SPS) ter uskladitve Partnerskega sporazuma in Operativnega programa za črpanje sredstev EU s SPS. Ponovno je opozoril na perečo problematiko dodatnih obremenitev gospodarstva iz naslova rebalansa proračuna za leto 2015 ter izpostavil peticijo proti dodatnim obremenitvam, ki jo je GZS danes vročila vladi in pod katero so se podpisali predstavniki 41 energetsko intenzivnih podjetij in sindikatov. S to peticijo so se podpisniki odločno uprli predvidenim 30 milijonov evrov vrednim dodatnim dajatvam, ki jih načrtuje vlada iz naslova plačila CO2 dajatve, ob tem da tem podjetjem grozijo še višji prispevki za URE in prispevki za OVE. (Izjava predsednika GZS v zvezi s peticijo je objavljena na http://youtu.be/yZFRsPNPp7g?list=UUBCwUsA9iscBMvU2hIGunUQ, Peticija proti dodatnim obremenitvam: /66344). Člani UO so na seji podprli ostro nasprotovanje tem obremenitvam.

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, je komentiral, da je Vlada, namesto da bi sledila nameram in obljubam ter določilom iz koalicijske pogodbe, med zahtevami javnih sindikatov in zahtevami gospodarstva izbrala linijo najmanjšega odpora in popustila sindikatom javnega sektorja. Ob sedanjih pogajanjih za socialni sporazum se zato sproža razmislek, kakšen smisel sploh še ima sodelovati pri pripravi tega dokumenta. Z napovedanimi obremenitvami se šibi konkurenčni položaj slovenskega gospodarstva, kar trenutno najbolj čutijo energetsko intenzivna podjetja in proizvajalci brezalkoholnih pijač. Socialni sporazum ne rabimo, da bi ga nesli v Bruselj in bi nam tam ploskali, temveč zato, da nekaj spremenimo, je dejal in dodal, da če bomo povečali obremenitve gospodarstva, pričakovanih rezultatov ne bomo mogli zagotoviti. UO GZS je vodstvu GZS naložil prekinitev pogajanj za Socialni sporazum za gospodarsko rast in nova delovna mesta 2015-16, dokler se jasno ne zagotovi »stop« kakršnim koli dodatnim obremenitvam gospodarstva (sporočilo za javnost »GZS protestno zapušča pogajanja o socialnem sporazumu« je objavljeno na /66351, kratek posnetek iz same seje UO GZS http://youtu.be/6JBdZUGq73o ).

Hribar Milič je zatem predstavil poročilo o tekočem delu ter plan dela GZS za naslednje leto. Temeljno vodilo dela GZS v prihajajočem letu bo sprememba poslovnega okolja, razdelitev premoženja in finančna stabilizacija, volitve v vse organe ter organizacijsko prestrukturiranje GZS. Na področju poslovnega okolja bodo poudarki aktivnosti na razvojem zagonu, trgu dela (socialna kapica, deregulacija), reformah, ki so potrebne za razbremenitev gospodarstva, pravni stabilnosti, s programi podprti pametni specializaciji, reformi izobraževanja, podpori izvozu ter prestrukturiranju gospodarstva.

Člani UO so predlog integralnega plana GZS za leto 2015 sprejeli in ga predlagali v potrditev Skupščini GZS. Seja skupščine bo 10. decembra 2014.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.