Mediji

Sporočilo za javnost PTZ: MGRT naj ponovno prouči razloge ZA in PROTI deregulaciji poklicev v trgovinski dejavnosti

Na Podjetniško trgovski zbornici ( PTZ ) ugotavljamo, da je Ministrstvo  za gospodarski razvoj in tehnologijo pri pripravi Zakona o spremembah zakona o trgovini v celoti zaobšlo stališče mikro, malih in srednjih trgovskih podjetij in predvsem družinskih podjetij do deregulacije poklicev v trgovinski dejavnosti, ki jih zastopa PTZ. PTZ je nenazadnje tudi podpisnik Kolektivne pogodbe trgovine Slovenije.

Glas malih in srednjih  trgovskih podjetij  je bil v celoti prezrt, pa čeprav je v dejavnosti trgovine (področje dejavnosti G po SKD 2008) kar 82.322 od skupaj 112.135 zaposlenih v tej dejavnosti. Sprašujemo se, ali smo res tako nepomembni segment slovenske trgovine, da nas je ministrstvo preprosto prezrlo in se ni potrudilo pridobiti tudi stališča PTZ?

Poudarjamo, da deregulacija poklica trgovca in trgovskega poslovodje ne sme biti sama sebi namen in mora biti to dobro pretehtana odločitev zakonodajalca. Res je, da deregulacija prinaša poenostavitev poslovnega okolja, večjo fleksibilnost pri zaposlovanju, ki bo omogočila trgovcem, da izberejo ustrezne osebe za prodajo glede na vrsto blaga in na način prodaje. S tem bodo večjo veljavo pridobile delovne izkušnje, kar bo povečalo možnost zaposlovanja vseh tistih oseb, ki nimajo predpisane formalne izobrazbe. Vsi ti učinki pa so mogoči le v primeru, ko so vgrajeni ustrezni mehanizmi, ki bodo preprečili upad kakovosti storitev in znanja zaposlenih v trgovini, razvrednotenje poklica trgovca in posledično neustrezno plačilo za opravljeno delo.

Nihče si ne želi nestrokovnih in slabo plačanih trgovcev, ki bodo kupce odganjali iz trgovin, praznih razredov na trgovskih šolah in zmanjšanja nivoja kakovosti trgovskih storitev.

Če je vizija Slovenije v tem, da bo postala prepoznavna, konkurenčna srednje in visokotehnološko (in ekološko) usmerjena država s ponudbo inovativnih celovitih rešitev, kar se bo odražalo v višji ekonomski in snovni produktivnosti, potem deregulacija ni korak v tej smeri.

Vsled tega ministrstvo pozivamo, da ponovno prouči vse razloge ZA in PROTI deregulaciji poklicev v trgovinski dejavnosti in oceni posledice, ki bi s tem nastale v dejavnosti  trgovine  in v izobraževalnem sistemu.

Več informacij:

Jože Vencelj, predsednik PTZ-Združenja malih trgovcev Slovenije

 

mob. 031 614 699

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.