Mediji

Arhiv: Odnosi med GZS in PGZ Koper

GZS je dolžna vzpostaviti in urediti korektne medsebojne odnose s PGZ Koper, ki temeljijo na Pogodbi o prenosu dejavnosti in medsebojnem sodelovanju iz leta 2007. 

Pravice in obveznosti PGZ

  1. PGZ Koper je nastala namesto ukinjene Območne zbornice Koper in je prevzela vlogo povezovanja in zastopanja regijskih interesov GZS. Z medsebojno pogodbo je GZS na PGZ Koper prenesla vse člane OZ Koper (1.553 članov), izvajanje javnih pooblastil in dala v brezplačno uporabo svoje prostore na Ferrarski ulici v Kopru, opremo, know-how in blagovno znamko.
  2. PGZ Koper je dobila tudi pravico, da sodeluje pri upravljanju GZS s svojimi predstavniki v Skupščini GZS in UO GZS.
  3. Člani PGZ Koper so po pogodbi ohranili vse pravice članstva v GZS. PGZ Koper se je zavezala, da bo članom nudila storitve povezovanja in zastopanja interesov, da bodo vsi člani PGZ Koper tudi člani GZS (dvojno članstvo), da bo mesečno GZS obveščala o vstopih /izstopih v PGZ Koper, da se zagotovi ažuren seznam članstva ter da bo sodelovala z GZS na temelju delitve dela.

Kršitve PGZ

PGZ Koper ne dela transparentno

Direktor PGZ Koper, Tomaž Može, in PGZ Koper kršita tako Statut GZS kot Zakon o gospodarskih zbornicah in pogodbo med GZS in PGZ Koper. 20. februarja je GZS zahtevala vpogled v uradne podatke o članstvu, članarini in delovanju PGZ Koper. PGZ Koper zahtevanih podatkov ni posredovala.

Prostori

Poslovni prostori v Kopru so last GZS, kot to velja tudi za druge poslovne prostore GZS v posameznih regijah po Sloveniji. Namenjeni so transparentnemu izvajanju dejavnosti GZS in njenih regionalnih ter območnih zbornic ter združenj dejavnosti - v interesu članov GZS.

GZS, kot lastnik prostorov, ne razpolaga niti s ključi od prostorov. PGZ Koper kljub pozivu 20.februarja GZS ni izročila ključev do prostorov GZS na Ferrarski 2 v Kopru.Prav tako ni omogočila pregleda vseh prostorov na Ferrarski 2.

PGZ Koper svojih obveznosti ni ustrezno izpolnjevala

PGZ Koper danes po podatkih, s katerimi razpolagamo, zastopa samo še 350 podjetij oz. samo še 7% potencialnih članov v regiji, kar je daleč od reprezentativnosti članstva v regiji!

PGZ ne upošteva  določila dvojnega članstva (da so vsi člani PGZ tudi člani GZS), za katerega se je zavezala v pogodbi in ne izpolnjuje obveznosti mesečnega poročanja članstva, saj GZS mesečno ne pošilja informacij o članih.

PGZ nikoli ni hotela poleg svoje celostne podobe uporabljati tudi celostno podobo GZS, kjer bi bilo razvidno, da je PGZ del sistema.

GZS je zato želela z opominom pred prekinitvijo pogodbe o prenosu dejavnosti in medsebojnem sodelovanju s PGZ Koper zagotoviti transparentno delovanje PGZ Koper v skladu z sprejeti obveznostmi.

Zadnja informacija:

Današnji sestanek med GZS in PGZ Koper

23. marca se je iztekel rok, ko bi morala PGZ Koper posredovati uradne podatke o članstvu, članarini, delovanju PGZ Koper ter ključe do prostorov GZS na Ferrarski 2 v Kopru, katerih lastnik je GZS.

Zaradi bolezni tako predsednika GZS, Sama Hribarja Miliča, kot tudi direktorja PGZ Koper, Tomaža Možeta, sta poslovne prostore v Kopru danes obiskala dva predstavnika GZS in se srečala s predsednikom UO PGZ Koper, Vojkom Čokom. Dogovorili smo se, da se v prizadevanju za konstruktivno rešitev nastale situacije začasno vsi postopki zamrznejo.

GZS še naprej pričakuje, da se bodo njene zahteve, kot so navedene v opominu, realizirale v najkrajšem možnem času.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.