Mediji

Arhiv: Novo usposabljanje za kemijskega tehnologa

23. marca je Gospodarska zbornica (GZS) na svojem sedežu na Dimičevi 13 v Ljubljani organizirala poseben dogodek, kjer je bil predstavljen nov program usposabljanja za operativnega tehnologa v kemijski industriji (POT-Ke).Zavod RS za zaposlovanje je namreč skupaj z Združenjem kemijske industrije pri GZS pripravil poseben program usposabljanja za ta poklic, saj glede na povpraševanje podjetij iz te panoge opažamo pomanjkanje kemijskih tehnikov. Zanimanje mladih za zaposlitev v kemijski industriji pa je precejšnje.

Gre za uvodni dogodek, kjer bodo poznavalci kemijske industrije, delodajalci kot združenje delodajalcev s področja kemijske industrije, ki so tvorno sodelovali tudi pri nastanku omenjenega programa, spregovorili o pomenu ustrezno usposobljenih kadrov za to področje, temu pa bo sledilo usposabljanje 34 izbranih kandidatov.

Usposabljanje je namenjeno predvsem mladim brezposelnim gimnazijskim maturantom. Konec letošnjega februarja jih je bilo pri Zavodu prijavljenih 7.299. Ti so v času svojega rednega šolanja pridobili osnovne, predvsem teoretične kompetence, primanjkuje pa jim strokovno-specifično in praktično znanje, ki je potrebno za delo operativnega tehnologa v kemijski industriji, pa tudi znanje s področja varovanja zdravja in okolja, ki je za kemijsko industrijo še posebej pomembno.

Glede na to, da je z vidika proizvodnih kapacitet, poslovne uspešnosti, kakor tudi možnosti za zaposlovanje v primerjavi z mnogimi drugimi panogami to precej perspektivna dejavnost, menimo, da bo predlagani program usposabljanja lahko pripomogel k povečani možnosti za zaposlitev zdaj brezposelnih oseb. S tem se ne poveča samo možnost za njihovo zaposlitev v kemijski industriji, pač tudi v drugih predelovalnih dejavnostih, kot so papirna, lesna, elektro- in elektronska industrija in drugod, kjer so ta znanja potrebna.

Izvajalca programa POT-KE, to je Združenje kemijske industrije pri GZS, smo na Zavodu izbrali v okviru registra zunanjih izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja. Program bo potekal 3 mesece, traja pa 277 ur, od tega je 185 ur teoretičnega dela, 92 ur pa praktičnega dela. To pomeni, da se bodo kandidati v veliki meri usposabljali tudi praktično, tako v kemijskem laboratoriju in računalniški učilnici kot v podjetjih kemijske in farmacevtske industrijske. Potencialno bodo kandidati v nadaljevanju lahko pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK).

Nabor kandidatov smo izvedli na Zavodu. Povabilo za vključitev v POT-KE smo preko elektronskega obveščanja in kariernih svetovalcev v januarju in februarju posredovali skupaj 1.500 brezposelnim, ki so ustrezali pogojem. Povabilu se je odzvalo 150, predvsem mladih brezposelnih, ki so se na Zavodu udeležili skupinske predstavitve programa POT-KE, oddali svoj življenjepis in s svetovalci opravili selekcijski razgovor.

Ker so bila mesta za vključitev omejena, je Zavod (tudi v sodelovanju z izvajalcem) izbral 34 motiviranih kandidatov, ki se bodo udeležili pilotnega usposabljanja. Za vključitev v program smo tako izbrali predvsem gimnazijske maturante, ki se jim zdi kemija zanimiva in jih zanimata naravoslovje in tehnika ter bi si želeli delati v kemijski oziroma farmacevtski industriji.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.