Mediji

Arhiv: Ustanovljena Strateška skupina Slovenija 5.0 pri GZS

Ljubljana, 15. julija 2015 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je bila danes ustanovljena Strateška skupina Slovenija 5.0, čigar poslanstvo je ozavestiti slovensko javnost o pomenu slovenske industrije in z njo povezanih panog ter nujnosti kakovostnega industrijskega razvoja. Za predsednika strateške skupine je bil izvoljen Marjan Mačkošek.


Generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič, je uvodoma poudaril velik pomen industrije v Sloveniji, ki zaposluje 188.000 ljudi, ustvari 30% celotne prodaje in 57% celotnega izvoza ter dosega 6 mrd dodane vrednosti.  Industrija je dvigovala svojo dodano vrednost tudi v obdobju, ko se je gospodarstvo krčilo. Smo na poti, da v dveh letih dosežemo raven iz leta 2008. Priložnosti vidi v srednji in visoki tehnologiji. Eden ključnih izzivov je, kako v industriji dvigniti dodano vrednost na zaposlenega, saj je ta trenutno na ravni 45-52% povprečja EU-15. Cilji do leta 2020 so ambiciozni in naše izhodišče je, da je treba v razvojne strategije in projekte industrijske renesanse vključiti vse tiste, ki imajo najboljše globalne razvojne in tržne kompetence, je še dodal.

V nadaljevanju je Goran Novković, svetovalec generalnega direktorja GZS, je spregovoril o tem, zakaj je v Sloveniji težko verjeti strategijam. Pri tem se je osredotočil na Strategijo razvoja Slovenije, Slovensko industrijsko politiko, Razvojno inovacijsko strategijo ter Energetski koncept Slovenije. Kot je izpostavil, smo sicer nekaj strategij sprejeli in nekaj zavez iz strategij celo izvajamo. Vendar je preveč zapisanega, kar se ne izvaja, ni ovrednoteno, ni izvedljivo, ni usklajeno med strategijami … ali pa je celo vprašljivo, če res vodi k industrijski renesansi. To je razlog, zakaj želimo na Vrhu slovenskega gospodarstva predstaviti Industrijski manifest, ki ne bo strategija, temveč agenda prioritet.

V razpravi so udeleženci poudarili, da imamo v Sloveniji vrsto strategij, pri čemer problem nastane predvsem pri njihovem izvajanju. Izpostavili so nujnost, da bo gospodarstvo uslišano in se bodo ustvarili pogoji poslovanja, ki bodo primerljivi ali pa celo boljši kot jih imajo države v EU z najboljšim poslovnim okolje. Opozorili so na previsoke obremenitve, zlasti dela, ter počasnost pri pripravi predpisov za področje raziskav in inovacij ter oblikovanja samostojne in neodvisne tehnološke agencije. Izrazili so željo, da bi vladi še pred Vrhom slovenskega gospodarstva posredovali Industrijski manifest, da bi lahko na samem dogodku že sprejeli odločitve, kaj bo sprejeto, in se bo zatem to tudi izvajalo. Ni namreč problem pripraviti dokument, temveč kaj se bo dejansko naredilo in izvedlo.

Predsednik GZS Marjan Mačkošek meni, da je letošnje leto prelomno. Gospodarstvo ni več okarakterizirano kot zlo te družbe. Poslovni rezultati so pokazali, da je izvozno gospodarstvo generalno gledano bolj uspešno kot 2008. Pravi trenutek je, da se glas gospodarstva sliši. Če bomo v javnost prišli s pravimi predlogi, bo tudi javnost sprejela,  da smo tretji steber družbe, je dejal. Izrazil je zadovoljstvo, da so se sodelujoči gospodarstveniki pripravljeni izpostaviti in prispevati k temu, da dosežejo ta status.

Hribar Milič je v zvezi z Industrijskim manifestom še pojasnil, da ni v načrtu nova analiza razmer, temveč da bo strateška skupina, katere člani prestavljajo cvet slovenskega industrijskega potenciala, pripomogla k temu, da bo imel dokument večjo težo.

Na današnji ustanovni seji je bil za predsednika strateške skupine s štiriletnim mandatom izvoljen Marjan Mačkošek, predsednik GZS. Člani izvršilnega odbora pa so dr. Janez Bešter (IER), Radovan Bolko (Kolektor), Andrej Božič (Steklarna Hrastnik), Alojz Burja (Lip Bled), Marko Derča (AT Kearney), Bojan Kos (Akripol), Marko Jagodič (Papirnica Vevče), Andrej Kranjec (LTH Castings), Marko Lotrič (Lotrič meroslovje), dr. Blaž Nardin (Gorenje Orodjarna), Toni Pogačar (BSH), Andrej Poklič (GKN Driveline), dr. Jožica Rejec (Domel), Branko Rožič (Količevo karton), dr. Tomaž Savšek (TPV), Tone Stanovnik (Špica International), Janez Škrabec (Riko), Vojmir Urlep (Lek), dr. Otmar Zorn (Iskra zaščite), Rok Svetek (Adria kombi) in dr. Matjaž Polak (Helios TBLUS). Strateška skupina je odprta za članstvo industrijsko razvojnih strokovnjakov iz vseh podjetij članov GZS.

 

***

Strateška skupina bo delovala kot učinkovita komunikacijsko-vsebinska platforma GZS, ki bo na podlagi ugotovitve primerjalnih prednosti slovenske industrije in na izhodiščih pametne specializacije spodbujala njen optimalni razvoj. Prispevala naj bi k temu, da bi do leta 2020 zvišali dodano vrednost v najmočnejših slovenskih industrijskih panogah na 80 % povprečja EU, kar pomeni realen dvig za 2 odstotni točki na leto. Hkrati bo njen cilj prispevati k nenehni rasti delovnih mest v sozvočju z evropsko politiko industrijskega preporoda. Sooblikovala bo tudi dokument Industrijski manifest s ključnimi usmeritvami za ponovno industrializacijo Slovenije, ki bo predstavljen na oktobrskem Vrhu slovenskega gospodarstva.

 

 

Dodatne informacije: Tajda Pelicon, 01 5898 136

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.