Mediji

Arhiv: UO GZS o makroekonomskem pogledu na slovensko poslovno okolje

Ljubljana, 3. decembra 2015 – Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) so na današnji seji z Velimirjem Boletom razpravljali o makroekonomskih razmerah, v katerih posluje slovensko gospodarstvo. Sprejeli so tudi Plan dela GZS za leto 2016.

Predsednik GZS Marjan Mačkošek je uvodoma izpostavil včerajšnjo podporo Manifestu industrijske politike v Državnem zboru. Dejal je, da se bo tako prvič katerakoli vlada na ta način pred najvišjim zakonodajnim telesom v državi opredeljevala do ukrepov, ki jih je gospodarstvo obravnavalo na Vrhu slovenskega gospodarstva. Predlog je tako dobil absolutno nadstrankarsko podporo poslancev treh odborov. GZS bo v naslednjih tednih zaprosila tako za sestanke na pristojnih ministrstvih kot v poslanskih skupinah za intenzivno vsebinsko komunikacijo na to temo.

Člani Upravnega odbora GZS so se na seji seznanili s pogledi mag. Velimirja Boleta iz inštituta EIPF na makroekonomske razmere. Med značilnostmi, ki bodo definirale dogajanje v naslednjem letu, je izpostavil umirjanje prihodnje gospodarske aktivnosti, saj izvozno povpraševanje raste počasneje, domače pa stagnira. Pri tem je opozoril, da »naš avion še vedno leti z enim motorjem, izvozom«, hkrati pa, da je slabša kupna moč med drugim posledica nezaposlenosti mladih, ki pa jo je povzročilo zapostavljenost strokovnega izobraževanja. Krediti podjetjem se še naprej hitro krčijo, krediti prebivalstvu (ta sektor je najmanj zadolžen v EU) pa stagnirajo. Bilance podjetij in prebivalstva se opazno krepijo. V 2016 je možen večji padec aktivnosti (kreditni krč) v razvijajočih gospodarstvih, predvsem v Braziliji, Turčiji in Maleziji. Turčija predstavlja v tem trenutku največje tveganje za Slovenijo, saj imamo z njo izmed omenjenih držav največjo menjavo. Bole ocenjuje, da bo gospodarska aktivnost v naslednjem letu nekoliko nižja kot letos, cene pa bodo počasi pričele naraščati. Glede izkoriščenosti kapacitet računa s tem, da se bodo investicije v opremo, če ne bo prišlo do nepredvidenih dejavnikov, opazneje okrepile. Kar zadeva strateških investicij, je dodal, da je denimo drugi tir izjemno pomemben, da pa evropske zahteve za zmanjšanje strukturnega primanjkljaja bistveno omejujejo možnosti financiranja s strani države.

Gospodarstveniki so v razpravi opozorili, da država čedalje več porabi za svoje tekoče delovanje in čedalje manj investira in naroča pri gospodarstvu. Tisto, v kar država investira, naj da čim večji multiplikativni učinek. Kritizirali so tudi slabo pripravljenost bank po kreditiranju podjetij in prebivalstva.

UO GZS je na seji obravnaval predlog integralnega plana dela GZS za leto 2016. Med ključnimi izzivi naslednjega leta je generalni direktor GZS mag. Samo Hribar Milič med drugim izpostavil uresničevanje ukrepov iz Manifesta industrijske politike ter sodelovanje pri realizaciji SPS (SRIP) in regionalnem razvoju. UO GZS je predlog integralnega plana dela GZS za leto 2016 sprejel in ga predlagal v potrditev skupščini GZS, ki bo 9. decembra 2015.

V nadaljevanju je podprl tudi Iniciativo za zdrava delovna mesta, ki si prizadeva približati, predstaviti in prenašati znanje s področja spodbujanja zdravja na delovnem mestu, prav tako pa si prizadeva za izmenjavo izkušenj in dobrih praks. UO je predlagal, da GZS s podpisom k tej iniciativi pristopi.

Dodatne informacije: mag. Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.