Mediji

Arhiv: Napovedana sprememba zakona o medijih bo drastično podražila poslovanje radijskim programom

Ljubljana, 27. januar 2016 - Združenje radiodifuznih medijev, ki deluje v okviru Medijske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, ostro nasprotuje Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih. Že nekaj časa opozarjamo, da je medijska panoga, še posebno pa radijski in televizijski programi sredi globoke krize, ki se še zaostruje in otežuje delovanje medijev, zlasti z čedalje bolj rigorozno zakonodajo.

Državni zbor je na včerajšnji seje potrdil predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o medijih (ZMed-C), ki bo s spremembo  109. člena povzročil izdajateljem radijskih programov vsaj 30 odstotkov višje stroške poslovanja in imel za posledico, da bodo zlasti manjši mediji  prenehali oddajati že zaradi najmanjših odstopanj v programski shemi.

Izdajatelji radijskih programov so na včerajšnjem srečanju ugotovili, da to lahko pripelje do situacije, ko bo inšpektor izrekel kazen začasnega preklica dovoljenja, ker je posamezni medij imel, na primer, eno minuto premalo verskih vsebin ali ker je imel dve minuti premalo zabavnih vsebin. Opozorili so tudi na neživljenjsko določbo 7. odstavka 109. člena, ki nalaga izdajateljem dodatne obveznosti poročanja, konkretno natančen popis vseh vsebin 24 ur dnevno 365 dni na leto. Opozarjajo, da v novem 109. členu tudi ni predvidena postopnost v postopku odvzema dovoljenja, tako kot je bilo to zapisano v prvotnem predlogu Ministrstva za kulturo, ki je bil dan na drugo sejo Odbora za kulturo DZ dne 13. 1. 2016, in ni določeno, kateri so tisti hujši prekrški, zaradi katerih je ukrep odvzema dovoljenja smiseln in sorazmeren kršitvi. Novi 109. člen torej nikjer ne določa, kateri so lažji in kateri težji prekrški. Dejansko je edini ukrep, ki ga predvideva novi 109. člen, več različnih oblik prenehanja oddajanja medija (začasen preklic dovoljenja, razveljavitev dovoljenja …). Takšna vrsta kazni bi morala biti izreden ukrep, ki se uporablja v izrednih primerih, ob najhujših ali ponavljajočih kršitvah, ne ob vsakem najmanjšem prekršku, ki ga stori medij. Še posebej je takšno določilo zaskrbljujoče v povezavi s 7. odstavkom istega člena, ki radijskim postajam določa hrambo velikega števila podatkov in s tem veliko število novih zadolžitev, kar bo povečalo stroške poslovanja že tako obubožanih radijskih postaj za dodatnih 30 odstotkov. V kolikor pa radijske postaje tega določila ne bodo spoštovale oziroma ga ne bodo spoštovale v celoti, jih lahko regulator kadarkoli »ugasne«.

V zvezi z 86.a členom, ki določa kvoto slovenske glasbe, pa bi opozorili, da je trenutna dikcija izredno zapletena in jo je mogoče brati na različne načine. Na seji Odbora za kulturo 13. 1. 2016 so predstavniki koalicije, ki je na predlog glasbenikov predlagala izvajanje 70 % deleža kvote v dnevnem času razlagali, da to pomeni najmanj 14% odstotkov dnevno (torej 70% od 20% je 14%). Težava pa nastane, da je člen mogoče brati tudi tako, da je treba 70 % deleža nočnega programa in 70 % deleža dnevnega programa predvajati med 6. in 18. uro. Za komercialne postaje je to do 32 % na uro, za programe s statusom pa celo do 52 % na uro. To pa ni v skladu z namenom  koalicije, ki je bil predstavljen na odboru. V drugem branju je bil delež popravljen na 60 %, časovni pas pa na čas med 6. in 19. uro. Toda še vedno ostaja možnost različnih tolmačenj. V primeru tolmačenja, kot so razlagali poslanci koalicije, ko so predstavili predlog amandmaja koalicije, ni težav. Če radijska postaja nima glasbe, ji tudi ni treba upoštevati kvot, saj je kvota izražena v deležu glasbe. Zakon pa ta trenutek omogoča tolmačenje, ki lahko privede do situacije, da bo radijska postaja, ki bi imela od 6. do 19. ure samo govorni program, nezakonita. Zakon, kot je trenutno zapisan, torej omogoča tolmačenje, da v Sloveniji ni dovoljena radijska postaja, ki bi imela čez dan samo govor. Prav zaradi teh nejasnosti predlagamo, da se člen popravi tako, da bo dejansko odražal to, kar so predstavniki koalicije obrazložili na odboru 13. 1. 2016.

Irma Butina

Združenje radiodifuznih medijev

GZS-Medijska zbornica 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.