Mediji

Arhiv: Konferenca Razmislek o energetiki – Energy Policy Considerations (EPC IV) je letos posvečena upravljanju podnebno-energetske politike ter ukrepom, ki jih mora sprejeti država

V Ljubljani danes poteka četrta mednarodna konferenca Razmislek o energetiki – Energy Policy Considerations (EPC IV), ki je posvečena upravljanju podnebno-energetske politike. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, je v uvodnem delu poudaril, da morajo države, tudi Slovenija, zagotoviti varno in zanesljivo oskrbo na poti v brezogljično družbo. Slovenija pripravlja Energetski koncept Slovenije (EKS), cilje ima postavljene, poiskati pa je treba pot do njih – takšno, ki bo upoštevala koncepte trajnosti, konkurenčnosti in zanesljive oskrbe. »Oblikuje se tudi energetska unija EU in v tem okviru pripravljamo EKS,« je dejal minister, ki si želi čim širši konsenz glede tega strateškega dokumenta države.

Osrednja govornica uvodnega dela konference je bila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Poudarila je tri pomembne elemente za dobro delovanja gospodarstva, to so energija, surovine in ljudje. Pri slednjih sta Slovenija in EU že ogromno naredili, dve šibki točki pa predstavljajo lastni energetski viri in surovine. »Zato ni čudno, da v ospredje vse bolj prihajajo teme, ki so povezane z razogljičenjem družbe in uporabo obnovljivih virov energije,« je poudarila komisarka. Izpostavila je še, da se energetika in promet vse bolj povezujeta. »Samo skozi dialog in konstruktivno sodelovanje obeh sektorjev bomo prišli do dobrih sistemskih rešitev,« je zbranim položila na srce.

Franc Žlahtič, predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC), je ob tem povzel njene besede, da mora Slovenija gledati širše in biti tudi bolj dejavna in ambiciozna. Pri oblikovanju EKS je treba poiskati vse razpoložljive poti. »Evropski trgi, ki so del svetovnega, se hitro spreminjajo, podjetja se prilagajajo, porabniki postajajo vse bolj zahtevni, uvajajo se nove energetske storitve. Na nacionalni ravni imamo področja prometa, gradbeništva, kmetijstva, izobraževanja in vsako ima svojo politiko. Te posamezne področne politike je treba tesno povezati in jim dodati nove smernice,« je povedal.

Martin Novšak, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je dejal, da želi gospodarstvo imeti na razpolago energijo dostopno v vsakem trenutku, seveda po konkurenčnih cenah. Dopolnil ga je Marjan Eberlinc, predsednik Energetske zbornice Slovenije, ki je povedal, da zbornica išče priložnosti za projekte in storitve, potrebujejo pa nacionalni energetski program, želijo si predvsem transparentno zakonodajo in zelo predvidljiv regulatorni okvir. Dejan Crnek, podžupan Ljubljane, je dodal še lokalno zgodbo – Ljubljana je denimo sedaj Zelena prestolnica Evrope, ki mora upoštevati stroge kriterije, med njimi tudi energetske.

Osrednja tema konference je, kot omenjeno, nacionalna energetika in podnebni cilji. Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah COP 21, ki je konec lanskega leta potekala v Parizu, je postavila ambiciozne cilje, ki jim sledijo tudi nacionalne energetske politike. Vpliva sklepov in zavez COP 21 ne more zaobiti tudi naša nacionalna energetika in jih mora vključiti v Energetski koncept Slovenije (EKS), ki je v pripravi.

Nacionalna energetskega politika mora tudi pokazati, kako je mogoče preoblikovati energetske sektorje. Poti za doseganje nacionalnih ciljev morajo biti oblikovane s pomočjo transparentnih in učinkovitih spodbujevalnih mehanizmov. Zato:

a)      moramo oblikovati trajnostno-sonaravno usmerjeno nacionalno energetsko politiko. Brez projektov na področju energetike je to preprosto nemogoče, nosilci projektov pa potrebujejo predvidljiv regulatorni okvir.

b)      moramo pokazati, na kakšen način, s katerimi projekti in ob kakšnih pogojih je mogoče doseči nacionalne cilje. Razdrobljenost in nepovezanost projektov, ki je postalo stalnica na Slovenskem, ne prinaša nikakršnih koristi.

c)      Spodbuditi želimo razpravo, kako projekte povezati, oblikovati in financirati, predvsem pa, kako uporabiti ter povezati domače znanje, da to ne bo iskalo novih možnosti zaposlitve v tujini.

Konferenco Razmislek o energetiki – Upravljanje podnebno-energetske politike prirejata Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta in Energetska zbornica Slovenije ob sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije ter Gospodarske zbornice Slovenije. Konferenca je četrta v nizu konferenc Razmislek o energetiki – EPC IV.

 

foto Katja Kodelja


Sklepi konference bodo objavljeni na spletni strani: http://energypolicyconsideration.eu/si/

 

Več informacij: izvršni direktor Energetske zbornice Slovenije Anton Colarič, anton.colarič@ezs.si.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.