Mediji

Arhiv: Črnogorski gospodarstveniki na obisku na GZS

Ljubljana, 17. marca 2016 – Prek 70 slovenskih in črnogorskih gospodarstvenikov iz različnih sektorjev se je udeležilo današnje slovensko - črnogorske poslovne konference. Dogodek, namenjen krepitvi medsebojnega poslovnega sodelovanja in iskanja novih priložnosti, je potekal v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Javne agencije SPIRIT in Privredne komoro Crne Gore (PK CG).

 

Udeležence je uvodoma pozdravil generalni direktor GZS Samo Hribar Milič, ki je dosedanje sodelovanje ocenil kot dobro in odnose kot prijateljske, vendar hkrati poudaril, da je menjavo med državama mogoče in potrebno okrepiti. V ta namen je nujna medsebojna izmenjava informacij, koristni pa so tudi forumi, kot je današnji. Poleg neposrednega sodelovanja so možni tudi skupni nastopi na tretjih trgih. Črnogorski gospodarstveniki lahko računajo s podporo GZS pri informiranju ter vzpostavljanju stikov s potencialnimi slovenskimi poslovnimi partnerji, je še dodal.

 

Predsednik PK CG Velimir Mijušković je povedal, da vidijo v Sloveniji, ki je kot prva država bivše Jugoslavije postala članica EU in NATO, vzornico na številnih področjih. Slovenija je 8. najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Črne gore, vendar se je strinjal, da je okoli 70 mio evrov menjave bistveno manj kot je potencial. Slovenski kapital je po njegovih besedah prisoten v številnih črnogorskih podjetjih s področja finančnih in zavarovalnih poslov, turizma, trgovine in gradbeništva. Največje priložnosti za nadaljnje sodelovanje vidi v energetiki, kmetijstvu in turizmu.

 

Miomir Mugoša, veleposlanik Črne gore, je potrdil, da so sicer velike poslovne priložnosti premalo izkoriščene. Odlični politični odnose med državama predstavljajo dobro osnovo za krepitev sodelovanja. Omenil je odprt razpis za spodbujanje tujih investicij v višini 100 mio dolarjev. Ta sredstva se plasirajo tudi prek NLB Monte Negro. Investicijske prioritete Črne gore so teriotorialno na severu države, sektorsko pa v energetiki in kmetijstvu. Slovenska podjetja je povabil k še agresivnejšemu nastopu v črnogorskem sektorju turizmu, ki je deležen velikih investicij.

 

Vodja Analitske skupine SKEP GZS Bojan Ivanc je med razlogi za tuje investicije v Slovenijo navedel članstvo v EU in s tem dostop do 500 mio potrošniškega trga, visoko raven varnosti vlagateljev, visoko izobraženo in produktivno delovno silo. Hkrati pa je opozoril na rigidnost trga dela, visoke stroške dela ter zapletene birokratske postopke.

 

Nina Drakić iz PK CG je spregovorila o poslovnih priložnostih v Črni gori. Posebej je izpostavila ugodno davčno okolje za tuje investitorje, saj je davčna stopnja davka na dobiček z 9% najnižja v regiji. Relativno nizek je DDV (19%). Možno je dobiti tudi olajšave pri novem zaposlovanju in socialnih dajatvah. Aktivnih je 8 poslovnih con, ki investitorjem nudijo infrastrukturo pod ugodnimi pogoji. Drakićeva je naštela nekaj konkretnih projektov, v katerih bi lahko sodelovala slovenska podjetja. Poleg nedavno podpisanega tripartitnega memoranduma med Črno goro, Turčijo in Slovenijo za izgradnjo HE Morača in Komarnica, je tu še podmorski energetski kabel med Črno goro in Italijo ter TE Plevlja in številni turistični resorti, ki se gradijo po načelu javno-zasebnega partnerstva.

 

Sledili so bilateralni razgovori med poslovneži iz obeh držav.

 

 

 

Dodatne informacije: Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.