Mediji

Arhiv: Rok za ureditev statusa oseb v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju v skladu z ZPIZ-2B

S sprejetjem novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se med drugim ureja tudi status oseb, ki na dan uveljavitve zakona, to je na dan 1. 1. 2016, opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po 15. ali 16. členu ZPIZ-2 in niso uživalci pokojnine.

Po določbi 15. člena ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Po določbi 16. člena ZPIZ-2 pa se obvezno zavarujejo osebe, ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma so ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi. Obvezno zavarovanje oseb iz 15. in 16. člena ZPIZ-2 traja od dneva vpisa v poslovni ali drug register oziroma evidenco in traja do dneva izbrisa iz takšnega registra.

Kategorije oseb:

 1. Osebe, ki jim je bil s predpisi s področja matične evidence podaljšan rok za uskladitev statusa do 31. 12. 2015:
  - osebe, ki so bile dne 31. 12. 2012 na šolanju in so na dan 31. 12. 2012 opravljale samostojno dejavnost,
  - osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno, ker njihov dohodek na letni ravni ni presegel zneska minimalne plače,
  - osebe, ki so na dan 1. 1. 2013 izpolnjevale pogoje za zavarovanje kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, pa niso uživalci pokojnine. To so tisti družbeniki, ki so sklenili delovno razmerje z manj kot polnim delovnim časom (več kot 20 ur tedensko) pred 1. 1. 2013, hkrati pa so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma ustanovitelji zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe (direktorji).

  Te osebe lahko svoj status najkasneje do 31. 3. 2016 uskladijo na naslednje načine:

  a) s prenehanjem opravljanja pridobitne oziroma druge dovoljene dejavnosti in izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije do 31. 3. 2016;
  b) z izbrisom položaja družbenika ali poslovodne osebe (direktorja) v gospodarski družbi oziroma zavodu do 31. 3. 2016, s katerim v Poslovnem registru Slovenije ostane vpisan le kot družbenik osebne ali kapitalske družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali pa le kot poslovodna oseba (direktor) družbe oziroma zavoda oziroma s prenosom poslovodne funkcije;
  c) z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za polni zavarovalni čas oziroma za razliko do polnega zavarovalnega časa, to je 40 ur tedensko.

 2. Osebe, ki na dan 1. 1. 2016 samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (samostojni podjetniki in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost), in družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe. Te osebe bi morale biti na podlagi vpisa v ustrezni register vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa to niso.

  Te osebe lahko svoj status najkasneje do 31. 3. 2016 uskladijo na naslednje načine:

  a) s prenehanjem opravljanja pridobitne oziroma druge dovoljene dejavnosti in izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije do 31. 3. 2016;
  b) z izbrisom položaja družbenika ali poslovodne osebe (direktorja) v gospodarski družbi oziroma zavodu do 31. 3. 2016, s katerim v Poslovnem registru Slovenije ostane vpisan le kot družbenik osebne ali kapitalske družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali pa le kot poslovodna oseba (direktor) družbe oziroma zavoda oziroma s prenosom poslovodne funkcije;
  c) z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za polni zavarovalni čas oziroma za razliko do polnega zavarovalnega časa, to je 40 ur tedensko.

  Če navedene osebe svojega statusa ne bodo uskladile do 31. 3. 2016, bo zavod tem osebam po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1. 4. 2016 dalje.


  Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja tudi status uživalcev pokojnine, ki niso uveljavili izvzema iz zavarovanja po prej veljavni zakonodaji oziroma niso družbeniki in hkrati poslovodne osebe ter niso uveljavili pravice do pokojnine pred
  1. 1. 2000. Ti uživalci pokojnine so bili o uskladitvi svojega statusa že pisno obveščeni.

  Za dodatne informacije se stranke lahko obrnejo na najbližjo območno enoto zavoda.

  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
  Kolodvorska 15, Ljubljana
  Telefon: (01) 47 45 100 informacije@zpiz.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.