Mediji

Arhiv: Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev - dobrodošlo orodje za naročnike

Ob določitvi besedila predloga Zakona o javnem naročanju (ZNJ-3) je Vlada naložila Ministrstvu za javno upravo, da skupaj z resornimi ministrstvi do 1. januarja 2017 pripravi smernice za učinkovito javno naročanje na področju gradenj in inženirskih storitev.

Ministrstvo za javno upravo je takoj po sprejemu zakona v sodelovanju s stroko pristopilo k pripravi omenjenih smernic. Po nekajmesečnih usklajevanjih in strokovnih razpravah, namenjenih iskanju rešitev za številne dileme glede nekakovostnih storitev, slabih razpisnih dokumentacij ter slabo razpoložljivostjo informacij o dobrih praksah v javnem naročanju je tako že ob koncu junija 2016 sprejeta prva verzija Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, katerih uporaba bo prispevala h kakovostnejšim pripravam razpisnih dokumentacij, predvsem pa bo imela vpliv na kakovostnejše in dolgoročno vzdržne, učinkovite in gospodarne arhitekturne in inženirske storitve.
 
Smernice, ki vsebinsko temeljijo na določilih ZJN-3, opredeljujejo postopke naročanja arhitekturnih in inženirskih storitev, vlogo investitorja, vstopne pogoje in merila za kakovostne storitve, pasti in prednosti uporabe različnih pristopov k naročanju tovrstnih storitev v povezavi s celotno investicijo itd. Poseben poudarek pa smernica daje opredelitvi naboru meril za oddajo javnega naročila, kar je predvsem prispeva k udejanjanju zahteve v ZJN-3, da naročnik za oddajo javnega naročila arhitekturnih in inženirskih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila.
 
Kot je poudaril minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, zakon pomeni zgolj dobro podlago, ki lahko ponuja vrsto rešitev, ki jih vešči naročnik lahko odlično uporabi, a za uspešno naročanje obenem potrebuje tudi druga orodja. »In ravno smernice za javno naročanje, kot so v širokem soglasju s stroko sprejete Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, nudijo pravo orodje vsem naročnikom, da bodo že jutri lahko kupovali gospodarno, pametno, predvsem pa kvalitetno. Vesel sem, da nam je uspelo povezati stroko in da so pred nami Smernice kot pomoč naročnikom in odgovor na marsikatero dilemo v postopku oddaje naročila«.

Na ministrstvu za javno upravo še dodajajo, da je to le prva izmed smernic, saj so v nastajanju še smernice za javno naročanje gradenj in informacijskih storitev, prav tako se z resornimi ministrstvi posodabljajo smernice za javno naročanje prehrane. Obenem pa poudarjajo, da bodo še naprej intenzivno izvajali usposabljanja naročnikov in promocijo najboljših primerov dobre prakse. 
 
»Arhitekturne in inženirske storitve so sicer le delček v mozaiku gospodarnega vodenja investicije, so pa ključnega pomena, saj se z njimi natančno definirajo značilnosti in cilji samega bodočega objekta«, je dejal Elvis Štemberger z Inženirske zbornice Slovenije.
Dodal je še, da smernice niso čudežni recept, so pa učinkovit inštrument za izbiro najboljših pogojev in meril. Predvsem pa gre za orodje, za katerega je pomembno, da zaživi v praksi, čemur je tudi namenjeno. 
 
Pri nastajanju smernic so sodelovali tudi v Združenju za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki sprejem smernic pozdravljajo. Slovenko Henigman iz omenjenega združenja ob tem dodaja: » V Sloveniji smo že leta priča nenehnemu padanju investicij. To močno občutijo vsa podjetja, ki so vključena v investicijski proces in celotno gospodarstvo, še posebej pa podjetja s področja svetovalnega inženiringa, katerih dejavnost pada že od leta 2008. Smernice za javno naročanje ne bodo rešile problematike pomanjkanja investicij v državi, bodo pa lahko pripomogla k bolj učinkoviti in kakovostnejši izvedbi projektov. Seveda pa je ključni pogoj za to, da bodo javni naročniki, ki jih na področju investicij več kot 500, smernice osvojili in jih ustrezno uporabljali.«

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.