Mediji

Arhiv: Memorandum MSP 2017

GZS Podjetniško trgovska zbornica vsako leto na svoji konferenci MSP oblikuje predlog ukrepov, ki jih naslovi na Vlado z namenom, da se uvedejo spremembe in ukrepi za razbremenitev malih in srednjih podjetij. Z memorandumom Vlado RS poziva, da sprejme učinkovite ukrepe, ki bodo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočili razvoj, konkurenčnost in realizacijo poslovnih idej.

Z Memorandumom MSP, v katerega so združeni predlogi in pobude malih in srednjih podjetij, apelira na Vlado, da:

·         podpre prizadevanja za oživitev starih mestnih jeder z ponovno oživitvijo rokodelskih dejavnosti in deficitarnih storitvenih dejavnosti v starih mestnih jedrih,
·         zagotovi učinkovitejše razdeljevanje subvencij,
·         zagotovi ugodnejše financiranje za začetek poslovanja, 
·         zagotovi transparentnost inšpekcijskih postopkov in model "Pametni inšpektor" razširi tudi na področja ostalih inšpekcijskih služb,
·         uvede spremembe na davčnem področju, za razbremenitev podjetnikov in lastne administracije,
·         zmanjša administrativna bremena, ki prekomerno bremenijo mala podjetja.

Predlogi so konstruktivni in usmerjeni v pravičnejšo porazdelitev davčnega bremena, ki bi v državno blagajno prinesla več dajatev, enakomerneje obremenila podjetnike in jih razbremenila tam, kjer bremena niso sorazmerna z zasledovanimi cilji.

Memorandum MSP-2017 je sprejel Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice na svoji 8. redni seji dne 6. aprila 2017 v Gornji Radgoni. Memorandum MSP je bil danes naslovljen na predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja.

Dodatne informacije: mag. Vida Kožar, direktorica GZS-Podjetniško trgovske zbornice, 01 5898 315, vida.kozar@gzs.si

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.