Mediji

Arhiv: Institucije stopile skupaj za preboj agroživilstva na področju inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti

Bled, 6.6.2017 – Panožne organizacije, ki združujejo kmetijska gospodarstva, živilskopredelovalna podjetja in zadruge so skupaj s tremi vodilnimi slovenskimi univerzitetnimi inkubatorji podpisale skupno izjavo o sodelovanju na področju inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti. S povezovanjem in sodelovanjem želijo doprinesti razvoju, preboju in napredku agroživilskega sektorja. Podpis izjave predstavlja pomemben korak pri uresničevanju strategije pametne specializacije in akcijskega načrta strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva na področju trajnostne pridelave hrane (SRIP HRANA).


Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, UIP Univerzitetni inkubator Primorske, LUI Ljubljanski Univerzitetni Inkubator in IRP Tovarna podjemov Maribor so na 17. Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij, ki je potekal na Bledu, podpisali izjavo o sodelovanju na področju inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti agroživilskega sektorja. S podpisom izjave je narejen eden prvih korakov v smeri uresničevanja akcijskega načrta SRIP HRANA, katerega namen je pozitivno vplivati na dvig produktivnosti, inovativnosti in konkurenčnosti agroživilskega sektorja. Preko aktivnosti SRIP HRANA se uresničuje nacionalna strategija pametne specializacije S4, kjer trajnostna pridelava predstavlja eno od devetih prednostnih področij.

Podpisniki izražajo svojo pripravljenost in zavezo, da bodo vsak na svojem delovnem področju vključili vidike prenosa znanja za spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti agroživilskega sektorja v svoje programe dela ter preko sodelovanja pospešili ta proces. Svoje članstvo in ciljne skupine bodo seznanjali z možnostmi vključevanja v posamezne iniciative za spodbujanje podjetništva, izboljšanja kompetenc in veščin ter znanja. Velik poudarek bo na seznanjanju članov glede novih tehnoloških rešitev. Poudarek pa bo tudi na skupnih promocijskih, informativnih, tematskih, strokovnih ter drugih dogodkih z namenom promocije podjetniške kulture, identifikacije in razvoja podjetniških idej ter ustanavljanja start-up in spin-off podjetij.

***

Dodatne informacije:

dr. Tatjana Zagorc, koordinatorka SRIP HRANA
T: 01 58 98 237
E: tatjana.zagorc@gzs.si

 

PRILOGA:

Izjave podpisnikov

 

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

»Ob današnjem slavnostnem podpisu izjave o sodelovanju na področju inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti agroživilskega sektorja izrekam vsem podpisnikom zahvalo. S podpisom izkazujemo visoko stopnjo zaupanja in željo po sodelovanju, kar lahko doprinese največ za resničen preboj in napredek našega sektorja – kmetijskih gospodarstev, živilskopredelovalnih podjetij in zadrug. Panožne organizacije s področja agroživilstva se veselimo sodelovanja s slovenskimi univerzitetnimi inkubatorji, kjer je velik potencial znanja o inovacijah, podjetništvu in predvsem poudarek na razvoju mladih in nadobudnih kadrih. Gledati globalno, razmišljati inovativno in delovati lokalno, tudi podjetno, naj bo v prihodnje naše skupno vodilo.«

Anka Miklavič Lipušček, predsednica UO GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetijKmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 

»Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije že vrsto let spodbuja podjetništvo in inovativnost kmetov, predvsem pa ima pomembno vlogo pri prenosu znanja na slovenske kmetije. Zavedamo se, da je prav znanje tisto, ki omogoča, da ob vedno nižjih stroških lahko kmetje pridelujejo še boljše in hkrati povečajo dodano vrednost svojega dela, ustvarjajo nova delovna mesta in s kakovostjo pridelkov vplivajo na dvig samooskrbe s hrano v Sloveniji. S podpisom te izjave želimo, da bi s skupnim sodelovanjem spodbudili in povečali inovativnost ter pospešili razvoj kmetijstva in živilstva v Sloveniji.«

Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije


Zadružna zveza Slovenije

"Podpis izjave o sodelovanju na področju spodbujanja inovativnosti, podjetnosti in konkurenčnosti agroživilskega sektorja pomeni za slovenske kmetijske in gozdarske zadruge možnost dostopa do novih znanj, ki bodo zadrugam, ki imajo lastno pridelavo ali predelavo omogočila večjo konkurenčnost. S sodelovanjem z univerzitetnimi podjetniškimi centri in drugimi podpisnicami se odpirajo možnosti dostopa do novih tehnologij, materialov in inovacij, ki bodo vplivale na poslovanje zadrug, saj številne zadruge že sedaj sodelujejo s fakultetami."

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije  

UIP Univerzitetni inkubator Primorske

LUI Ljubljanski univerzitetni inkubator

IRP Tovarna podjemov Maribor

 

»Podpis izjave o sodelovanju med partnerji sporazuma v agroživilskem sektorju predstavlja dodatno motivacijo celotnemu univerzitetnemu okolju v Sloveniji, saj gre za zelo aktualno tematsko področje, kjer so inovativni produkti, storitve in rešitve zelo zaželeni. Ključno pri vsem tem pa je, da se preko odmevnih natečajev, kot npr. Ecotrophelia, univerzitetnim podjetniškim skupinam ponudi izjemna možnost valorizacije lastnih produktov in storitev, ter posledično spodbudi k hitrejši komercializaciji.«

Dorijan Maršič, predstavnik univerzitetnih inkubatorjev Slovenije

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.