Mediji

Arhiv: Izjava za javnost: Posvet pomanjkanje kadrov v podjetništvu

Podjetniško trgovska zbornica je danes organizirala posvet na temo pomanjkanja kadrov v podjetništvu. Gospodarska rast v Sloveniji raste, nezaposlenost pada, kljub temu pa težave s kadri ostajajo. Mala in srednja podjetja težko dobijo prave kadre. V trgovini se zaposlujejo previsoko izobraženi kadri, na drugi strani pa primanjkuje skladiščnikov, šoferjev, natakarjev, varnostnikov, … Dobri kadri pa na drugi strani odhajajo v tujino, predvsem zaradi višjih plač.

Kaj se dogaja in kako rešiti nastale zagate v MSP-jih? Ali je potrebno spremeniti davčno zakonodajo? Ali bi trgovinam pomagala ukinitev nedeljskega dela? Ali so pogoji dela sprejemljivi?
Na vse to so odgovarjali govorniki na posvetu:
• mag. Jurij Snoj v. d. generalnega direktorja, Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
• Saša Boštjančič, Moja zaposlitev d.o.o., direktorica
• Larisa Grizilo, Senior direktorica HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij, A1, d.o.o.
• g. Ladislav Rožič, Sindikat delavcev trgovine Slovenije, sekretar
• g. Jakob Gajšek, ABC Pospeševalnik
• g. Aleksander Lemut, direktor podjetja FAMA, d.o.o.
Kot ugotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se število mladih brezposelnih zmanjšuje, zaradi spremenjene pokojninske zakonodaje na delu ostaja vse več starejših, zato bo po mnenju g. Jurija Snoja potrebno spremeniti razmišljanje delodajalcev, da so tudi starejši delavci koristni in potrebni. Tudi direktorica portala Moja zaposlitev, ga. Saša Boštjančič, ugotavlja, da se vse bolj uveljavlja pravilo: »Bolj si star, bolj si zaposljiv«.

Mali trgovci pa se, kot poudarja g. Aleksander Lemut, predvsem spopadajo s težavo, da je poklic trgovca dereguliran. To pomeni, da ga lahko upravlja vsak, kar predstavlja posebej velik problem pri malih trgovci, kjer gre večino za družinska podjetja. Tudi g. Ladislav Rožič poudarja, da Slovenija uvaža delavce, ki delajo za borne plače in ne znajo slovenščine. Osnovni problem je po Rožičevem mnenju v prenizkih plačah.
Larisa Grizilo je omenila, da je zadovoljstvo v podjetju splet več dejavnikov, kot so plača, možnosti za razvoj in odnosi v podjetju. Jakob Gajšek je dodal, da je fluktuacija v visoko tehnoloških globalnih podjetjih preje pravilo kot izjema, saj zaposleni, ki prej kot v treh letih ne zamenjajo podjetja, postanejo nezanimivi na trgu dela.

Zbrani so opozorili tudi na nujnost zmanjšanja davčnih obremenitev dela.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.