Mediji

Arhiv: Pijačarska podjetja s samoregulacijo prispevajo k izboljšanju prehranskih navad

Ljubljana, 20.12.2017 – GZS–Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je na novinarski konferenci predstavila poročilo o napredku sektorja brezalkoholnih pijač v letu 2016 na petih področjih zavez odgovornosti. Poročilo o napredku za leto 2016 dokazuje uspešnost samoregulacije pijačarskih podjetij, saj ta širijo ponudbo nizkoenergijskih pijač, pijač z manj sladkorja ter potrošniku zagotavljajo dodatne informacije o energijski vrednosti na označbah svojih izdelkov. Izpostavljen je bil program PREŽIVI, ki predstavlja nadgradnjo projekta Zaveza odgovornosti. Le-ta s posameznih sektorjev prerašča na celotno živilskopredelovalno industrijo.


»Poročilo za leto 2016 potrjuje zavzetost in uspešnost podjetij iz sektorja brezalkoholnih pijač pri uresničevanju zavez. Podatki glede na začetno stanje iz leta 2015 kažejo pozitivne učinke samoregulacije. V letošnjem letu je sedem podjetij iz mlečnopredelovalnega sektorja po zgledu sektorja brezalkoholnih pijač podpisalo svoje zaveze odgovornosti. Tovrstna družbeno odgovorna aktivacija branže prispeva k doseganju ciljev nacionalne prehranske politike,« poudarja dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP.

Med podatki o napredku za leto 2016 izstopajo dosežena 100-odstotna skladnost oglasov v tiskanih medijih in v kinematografih, upad energijskega iznosa brezalkoholnih pijač za 2,4 % glede na predhodno leto, prisotnost podatka o energijski vrednosti pijač na prednji strani embalaže na več kot polovici izdelkov podpisnikov zavez (52 %) in delež nizkoenergijskih pijač (manj kot 34 kcal/100 ml), ki so bile dane na trg v letu 2016 (48 % vseh novih izdelkov).

»Želim izpostaviti, da je projekt Zaveza odgovornosti del družbene odgovornosti živilskih podjetij, ki kaže na njihovo odzivnost in transparentno delovanje na področju javnega zdravja in prehrane. Zaveze odgovornosti odražajo pripravljenost živilskih podjetij, da spremenijo manj dobre prakse v boljše na številnih področjih – oglaševanje, označevanje, promocija zdravega življenjskega sloga, izboljšanje sestave živilskih izdelkov idr. Da je temu tako, se strinjamo tudi predstavniki Odbora za spremljanje implementacije zavez odgovornosti, kjer sedimo predstavniki vseh ključnih ministrstev, saj smo sprosti seznanjeni z načrtom in izvedbo aktivnosti GZS-ZKŽP in njenih članov,« je na dogodku izpostavila mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v vlogi predsedujoče Odboru za spremljanje implementacije zavez odgovornosti pri GZS-ZKŽP.

Program PREŽIVI za izboljšanje sestave živil na slovenskem trgu

Triletni program je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in je del nacionalnega programa Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. S programskimi aktivnostmi bo GZS-ZKŽP v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in svojimi člani, proizvajalci živil, prispevala k povečanju razpoložljivosti živil izboljšane sestave. Eden od glavnih ciljev programa je namreč razširiti ponudbo živilskih izdelkov z nižjo vsebnostjo sladkorja, soli in maščob ter višjo vsebnostjo hranil, ki so z vidika zdravja bolj zaželena (prehranske vlaknine, vitamini, minerali). Poleg tega program stremi k zmanjševanju velikosti pakiranj predpakiranih živil ter k razširitvi prakse označevanja hranilne vrednosti na prednji strani embalaže.

»Z veliko pričakovanj pozdravljamo in spremljamo zastavljen program GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in proizvajalcem želimo ambicioznost pri zastavljenih ciljih glede izboljšanja prehranske vrednosti živil,« je poudarila predstavnica Ministrstva za zdravje dr. Katja Povhe Jemec.

 

Več o projektu Zaveza odgovornosti:

M: zaveza.odgovornosti@gzs.si 
W: www.zaveza-odgovornosti.si 
FB: www.facebook.com/ZavezaOdgovornosti 

 

***

Dodatne informacije:

dr. Petra Medved Djurašinović, vodja projekta
T: 01 58 98 296; E: petra.medved@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.