Mediji

Arhiv: Podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti

Po dveh letih intenzivnih pogajanj in devetnajst let po podpisu do sedaj veljavne Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti iz leta 1998 je bila danes podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti.

 

Partnerji ob podpisu nove kolektivne pogodbe za grafično dejavnost ugotavljamo, da smo kljub velikim spremembam, ki jih je bila deležna grafična dejavnost  v tem času, ter kljub krizi, ki je močno pretresala to dejavnost v zadnjih letih, obdržali visoko raven socialnega dialoga, pa tudi skrb za zaposlene, kar se odraža tudi v rešitvah, ki jih prinaša nova kolektivna pogodba.

 

Ta ohranja zelo soliden standard pravic delavcev v tej dejavnosti, ki velja kot minimalni standard, hkrati pa dopušča možnosti za nadgrajevanje na ravni podjetij, upoštevajoč posebnosti poslovanja posameznih delodajalcev in specifike pri njih zaposlenih delavcev. Kolektivna pogodba ohranja institute stare kolektivne pogodbe in se po njej zgleduje, so pa v novi kolektivni pogodbi usklajeni s spremembami delovnopravne zakonodaje, ki so bile sprejete v letu 2002, 2007 in 2013. Kolektivna pogodba prinaša tudi dvig najnižjih osnovnih plač v dejavnosti po tarifnih razredih za 10,8 %, kar predstavlja pomemben korak k zmanjševanju razkoraka med najnižjimi osnovnimi plačami v kolektivni pogodbi in dejanskimi plačami zaposlenih v tej dejavnosti.  

 

Zavedamo se, da predstavlja sklenitev kolektivne pogodbe začetek njenega življenja v praksi in priložnost za nadgraditev socialnega dialoga s pogajanji za sklenitev podjetniških kolektivnih pogodb na ravni delodajalcev. Socialni partnerji v tej dejavnosti bomo tudi v prihodnje iskali skupne rešitve ob pojavljajočih se novih izzivih, ki jih prinašajo digitalizacija, uvajanje novih tehnologij ter potreb po kadrih, ki bodo razpolagali z ustreznimi znanji za spopadanje s temi izzivi in za katere je potrebno ustvariti kakovostno in spodbudno delovno okolje. V tem duhu in s temi cilji bomo tudi še naprej v interesu obeh strani ohranjali in nadgrajevali konstruktiven socialni dialog.

 

 

Ljubljana, 21. 12. 2017

 

Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica

Združenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za les in papir

 

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.