Mediji

Arhiv: 50. podelitev Nagrad GZS: podeljenih 9 gospodarskih oskarjev


Ljubljana, 26. marca 2018 – 1 gospodarstvenica in 8 gospodarstvenikov iz 6 slovenskih regij / 8 dejavnosti je danes prejelo Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je nagrado že 50-ič podelila gospodarstvenikom kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja.                   

Nagrado GZS za leto 2017 so prejeli:

·        
Borut Čeh, direktor, Labena d.o.o.
·         Rado Čulibrk, direktor, NIKO, d.o.o. Železniki
·         dr. Robert Golob, predsednik uprave, GEN-I, d.o.o.
·         Branko Kamenšek, direktor, LEK veterina d.o.o.
·         Ivan Kralj, direktor, Arex d.o.o. Šentjernej
·         Matjaž Omladič, direktor, Novem Car Interior Design d.o.o.
·         dr. Mark Pleško, direktor, Cosylab d.d.
·         Iztok Špan, direktor, Tajfun Planina d.o.o.
·         dr. Flora Cvetka Tinauer, direktorica, EBA d.o.o., Ljubljana 

Obrazložitve nagrad ter več informacij o Nagradi GZS bodo skupaj s fotografijami nagrajencev in drugimi gradivi po 18. uri objavljeni na spletni strani https://nagrada.gzs.si/  

 

 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vseh pokroviteljem letošnje podelitve, posebej generalnima pokroviteljema NLB d.d. in Porsche Slovenija.

 

***

Osebna izkaznica Nagrade GZS

·         Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji - tokrat se podeljuje že 50-tič.

·         Ustanovljena leta 1968 s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne dosežke trajnejšega pomena  v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih subjektov.

·         Prvič podeljena leta 1969 - ob obletnici smrti Borisa Kraigherja.

·         Vodilo nagrade: izjemni dosežki trajnejšega pomena.

·         Prejemniki: gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.

·         Rdeča nit letošnje podelitve: Strast spreminja sanje v uspeh

 

Nagrada v številkah

Vključno s tokratnimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo:

336 gospodarstvenikov in

  26 gospodarstvenic

 

Potek izbora nagrajencev Nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2017

Komisija za nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (imenovana na Upravnem odboru GZS 2. junija 2015):

·         predsednik: Janez Škrabec, direktor, Riko, d. o. o. Ljubljana 

člani:

·         Hugo Bosio, direktor, Bosio d. o. o., Štore

·         Boštjan Gaberc, direktor, Mikrografija d. o. o. Novo mesto

·         Stanislav Rožman, predsednik uprave, Nuklearna elektrarna Krško, Krško

·         Štefan Sobočan, prokurist, Varis Lendava, d. d., Lendava

·         dr. Otmar Zorn, predsednik upravnega odbora, Solvera Lynx d. d., Ljubljana

·         Ariana Grobelnik, direktorica projektov, GZS

 

Razpis

Razpis Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2017 je trajal od 1.9.2017 do 2.10.2017. Objavljen je bil v Glasu gospodarstva, na spletnih straneh GZS ter e-biltenu Poslovni tednik GZS.

 

Merila in model ocenjevanja

69 merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah:

I.             Splošni in razvojni rezultati

II.            Poslovno finančna merila – rezultati poslovanja

a.     zadolženost oz. finančna tveganost poslovanja

b.     likvidnost

c.     analiza rasti

d.     profitabilnost in učinkovitost

III.          Tržni rezultati

 

Komisija pri svojem delu upošteva obširna merila, v okviru katerih se med ostalim z vidika dolgoročne ekspanzije in razvoja družbe ocenjuje razvojna strategija podjetja na področju razvoja, investicij in prodaje. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju inovativnosti, razvoju novih proizvodov in tehnologij, zaščiti intelektualne lastnine in vključenosti v evropske razvojne programe. Upošteva se tudi družbena odgovornost in povezanost podjetja z lokalnim okoljem.

Na finančnem področju spremljamo večletne rezultate poslovanja podjetja na področju zadolženosti oz. finančne tveganosti poslovanja, likvidnosti, rasti (prodaje, dodane vrednosti, EBIDTA, neto dobička) in profitabilnosti ter učinkovitosti (dobičkonosnost kapitala, višina dodane vrednosti, stroška dela v dodani vrednosti, relativno gibanje marž (bruto, neto, EBIDTA, EBIT). Gibanje in višino teh kazalcev ter kazalnikov primerjamo z rezultati primerljivih podjetij v dejavnosti. V analizi tržnega nastopa se upoštevajo izvozni rezultati, uspešnost povečevanja prodaje, vstopa na nove trge in prilaganja zahtevam globalnega trga v odnosu do konkurence.

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.