Mediji

Arhiv: Deklaracija o knjigi

Deklaracija o knjigi sprejeta na 6. tematski konferenci Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, dne 9. maja 2018

1. Knjiga mora postati »vladna kategorija«, kar pomeni, da dobi medresorsko dimenzijo ne le ministrstva za kulturo in Javne agencije za knjigo RS (JAK), ampak tudi ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

2. Potrebna je stalna evalvacija slovenskih bralnih in knjižno-nakupnih navad s pomočjo strukturiranih raziskav in posledično sprejemanje sistemskih ukrepov glede na izide raziskav.

3. Vzpostaviti je potrebno sistem panožne analitike na temelju proizvodnih in prodajnih podatkovnih baz.

4. Potrebno je začeti vsenacionalno, medgeneracijsko knjižno kampanjo, ki bo na celovit, kontinuiran in merljiv način promovirala branje, kupovanje in posedovanje knjig po vzoru drugih nacionalnih kampanj za slovenske izdelke in storitve.

5. Potrebno je zagotoviti dodatna javna sredstva za knjigo in jih usmeriti v promocijske, marketinške, prodajne, trženjske projekte s ciljno usmerjenimi razpisi in aktivnim angažmajem JAK.

6. Upoštevati je potrebno doseganje uveljavljenih založniških standardov pri vseh knjigah, ki prejmejo kako obliko javne podpore.

7. Sredstva JAK je treba vrniti na nivo leta 2010. JAK mora ostati strokovna in neodvisna institucija, kot je bila tudi ustanovljena. Politična vmešavanja so nedopustna.

8. V nacionalni svet za knjižničarstvo je treba vključiti predstavnika iz založniško knjigotrške panoge, v svet JAK-a pa predstavnika založb, ki poslujejo po ZGD-ju.

9. Zagotoviti gospodarsko pomoč v obliki odkupov za šolske in splošne knjižnice po 18. členu Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe iz leta 2003.

10. SAZOR-ju je treba nameniti izjemen pavšal za obdobje od 2007 do danes, ko od uveljavitve zakona za pobiranje nadomestil avtorjem za fotokopiranje avtorsko zaščitenih del to ni bilo urejeno za področje visokega šolstva, gospodarstva in javnega sektorja.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.